Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae'r dudalen hon yn canolbwyntio ar ein hymchwil traws-sectorol am y farchnadoedd mae Ofcom yn rheoleiddio.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ymchwil neu'r data sydd angen arnoch isod, chwiliwch ein cyhoeddiadau ymchwil a data

Featured content

Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu

Ofcom’s annual reports into the consumer experience of the fixed and mobile, internet and digital broadcasting markets.

Cysylltu'r Gwledydd ac adroddiadau isadeiledd

Annual reports on the UK’s fixed broadband, mobile and Wi-Fi networks, digital television, digital radio and internet infrastructure.

Availability of services

A high-level analysis of the availability of communications services in the UK, and in UK cities.

Usability and accessibility research

Research in a number of related areas including the usability of devices and services, and the accessibility of communications services.