Home page features

Featured content

Adrodd cwyn neu broblem

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i wneud cwyn neu i roi gwybod am broblemau sy’n ymwneud â gwasanaethau ffôn a phost a rhaglenni teledu a radio.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar y negeseuon a galwadau niwsans hyn? Yma cewch wybod beth allwch chi ei wneud i warchod eich hun.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Gwiriwch y ddarpariaeth symudol, a chael gwybodaeth am gyflymder band eang yn eich ardal chi.

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Darllenwch am y penderfyniadau diweddaraf ynghylch y cwynion darlledu rydym wedi eu derbyn.

Radio busnes

Os ydych yn defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, yna mae angen trwydded wrth Ofcom arnoch.

Rheoleiddio'r BBC: Fframwaith Gweithredu

O fis Ebrill 2017 mae gan Ofcom ddyletswyddau newydd i reoleiddio'r BBC.


Latest news

Creu dyfodol ffibr-llawn

26 April 2018

Mwy o wybodaeth am fand eang ffibr-llawn a sut mae'n defnyddio ceblau ffibr-optig i gysylltu'ch cartref yn lle'r hen gysylltiadau copr.

Diweddariad ar sianel newyddion RT

18 April 2018

Heddiw, mae Ofcom wedi lansio saith ymchwiliad newydd i ddidueddrwydd newyddion a materion chyfoes rhaglenni ar y sianel newyddion RT.

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed

18 April 2018

Ofcom has today published data on the volume of consumer complaints it has received against major providers of telecoms and pay-TV services.

Dyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol – gwybodaeth bwysig

12 April 2018

Mae rheoliadau’n dod i rym heddiw sy’n caniatáu i bobl ddefnyddio rhai mathau penodol o ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol heb fod angen trwydded.

Adnoddau ar gyfer diwydiant

Dogfennau a chanllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cyfathrebiadau

Gwaith ymchwil Ofcom

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd yn y maes technoleg, a’u heffaith bosib ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio