Home page features

Featured content

Report a complaint or an issue

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i wneud cwyn neu i roi gwybod am broblemau sy’n ymwneud â gwasanaethau ffôn a phost a rhaglenni teledu a radio.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar y negeseuon a galwadau niwsans hyn? Yma cewch wybod beth allwch chi ei wneud i warchod eich hun.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Gwiriwch y ddarpariaeth symudol, a chael gwybodaeth am gyflymder band eang yn eich ardal chi.

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Darllenwch am y penderfyniadau diweddaraf ynghylch y cwynion darlledu rydym wedi eu derbyn.

Radio busnes

Os ydych yn defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, yna mae angen trwydded wrth Ofcom arnoch.

BBC regulation: Operating Framework

Mae nifer o ymgyngoriadau ar agor ichi wneud sylwadau arnynt, neu gallwch ddarllen datganiadau o ymgyngoriadau blaenorol.


Adnoddau ar gyfer diwydiant

Dogfennau a chanllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cyfathrebiadau

Gwaith ymchwil Ofcom

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd yn y maes technoleg, a’u heffaith bosib ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio


Latest news

Ofcom Chief Executive recognised by Which? for consumer focus

17 May 2017

Ofcom Chief Executive Sharon White has been awarded the Positive Change Award by consumer association Which?, for her work towards ensuring the telecoms industry better serves consumers.

Latest customer complaints figures

29 March 2017

Ofcom has published data on the volume of consumer complaints it has received against the major providers of telecoms and pay-TV services.

Ofcom yn amlinellu cynlluniau i reoleiddio perfformiad y BBC

29 March 2017

Ofcom publishes detailed proposals on how it will regulate the BBC’s performance under its new Royal Charter, which outlines how it should deliver for audiences.

Ofcom yn amlinellu cynlluniau i reoleiddio perfformiad y BBC

29 March 2017

Ofcom publishes detailed proposals on how it will regulate the BBC’s performance under its new Royal Charter, which outlines how it should deliver for audiences.