Home page features

Featured content

Adrodd cwyn neu broblem

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i wneud cwyn neu i roi gwybod am broblemau sy’n ymwneud â gwasanaethau ffôn a phost a rhaglenni teledu a radio.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar y negeseuon a galwadau niwsans hyn? Yma cewch wybod beth allwch chi ei wneud i warchod eich hun.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Gwiriwch y ddarpariaeth symudol, a chael gwybodaeth am gyflymder band eang yn eich ardal chi.

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Darllenwch am y penderfyniadau diweddaraf ynghylch y cwynion darlledu rydym wedi eu derbyn.

Radio busnes

Os ydych yn defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, yna mae angen trwydded wrth Ofcom arnoch.

Rheoleiddio'r BBC: Fframwaith Gweithredu

Mae nifer o ymgynghoriadau ar agor ichi gyfrannu sylwadau amdanynt, neu gallwch ddarllen datganiadau o ymgynghoriadau blaenorol.


Adnoddau ar gyfer diwydiant

Dogfennau a chanllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cyfathrebiadau

Gwaith ymchwil Ofcom

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd yn y maes technoleg, a’u heffaith bosib ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio


Latest news

Newidiadau i reolau i ddiogelu defnyddwyr a chynorthwyo gorfodaeth

19 September 2017

Heddiw mae Ofcom wedi penderfynu gwneud nifer o welliannau i'r rheolau sy’n berthnasol i’r holl ddarparwyr cyfathrebiadau yn y DU. Maent yn ymwneud â meysydd sy’n cynnwys galwadau niwsans, cwynion, biliau, casglu dyledion, pobl anabl a chwsmeriaid agored i niwed.

Datgelu amrywiaeth diwydiant teledu y Deyrnas Unedig

14 September 2017

Broadcasters need to improve the diversity of their employees, Ofcom said today, as a major study of diversity in television finds that women, ethnic-minority groups and disabled people are all under-represented in the industry.

Gwylio Gwancus: Datgelu arferion teledu a radio y DU

03 August 2017

Mae'r DU yn hoffi gwylio gwancus, yn ôl ymchwil diweddaraf Ofcom. Mae 8 o bob 10 o oedolion yn gwylio sawl pennod o'u hoff gyfres ar ôl ei gilydd.

When ding dongs go wrong

01 August 2017

Ofcom engineers recently came to the rescue of drivers who couldn’t get into their cars because of a faulty doorbell.