Home page features

Featured content

Adrodd cwyn neu broblem

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i wneud cwyn neu i roi gwybod am broblemau sy’n ymwneud â gwasanaethau ffôn a phost a rhaglenni teledu a radio.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar y negeseuon a galwadau niwsans hyn? Yma cewch wybod beth allwch chi ei wneud i warchod eich hun.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Gwiriwch y ddarpariaeth symudol, a chael gwybodaeth am gyflymder band eang yn eich ardal chi.

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Darllenwch am y penderfyniadau diweddaraf ynghylch y cwynion darlledu rydym wedi eu derbyn.

Radio busnes

Os ydych yn defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, yna mae angen trwydded wrth Ofcom arnoch.

Rheoleiddio'r BBC: Fframwaith Gweithredu

O fis Ebrill 2017 mae gan Ofcom ddyletswyddau newydd i reoleiddio'r BBC.


Adnoddau ar gyfer diwydiant

Dogfennau a chanllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cyfathrebiadau

Gwaith ymchwil Ofcom

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd yn y maes technoleg, a’u heffaith bosib ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio


Latest news

Gostwng prisiau ar gyfer hyd at filiwn o gwsmeriaid llinell dir yn unig BT

27 October 2017

Bydd cwsmeriaid BT sydd ond yn prynu gwasanaeth ffôn llinell dir yn gweld eu biliau misol yn disgyn £7 y mis, ar ôl adolygiad Ofcom.

Ofcom yn ailachredu MobilePhoneChecker.co.uk

17 October 2017

Mae Ofcom wedi ailachredu gwasanaeth cymharu prisiau MobilePhoneChecker.co.uk.

Mwy o raglenni'r DU ar y BBC

13 October 2017

Mae’n rhaid i’r BBC ddarlledu mwy o raglenni gwreiddiol o’r DU i sicrhau bod y darlledwr yn cynnig rhaglenni unigryw o ansawdd uchel ar gyfer ei holl gynulleidfa.