Home page features

Featured content

Adrodd cwyn neu broblem

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i wneud cwyn neu i roi gwybod am broblemau sy’n ymwneud â gwasanaethau ffôn a phost a rhaglenni teledu a radio.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar y negeseuon a galwadau niwsans hyn? Yma cewch wybod beth allwch chi ei wneud i warchod eich hun.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Gwiriwch y ddarpariaeth symudol, a chael gwybodaeth am gyflymder band eang yn eich ardal chi.

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Darllenwch am y penderfyniadau diweddaraf ynghylch y cwynion darlledu rydym wedi eu derbyn.

Radio busnes

Os ydych yn defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, yna mae angen trwydded wrth Ofcom arnoch.

Rheoleiddio'r BBC: Fframwaith Gweithredu

O fis Ebrill 2017 mae gan Ofcom ddyletswyddau newydd i reoleiddio'r BBC.


Latest news

Ofcom Chief Executive attends 10Gb home broadband trial

14 February 2018

Ofcom Chief Executive Sharon White visited east London yesterday to witness the trial of a 10Gb home broadband connection – the fastest seen so far in the UK.

Dathlu Diwrnod Radio'r Byd 2018

13 February 2018

Mae'n Ddiwrnod Radio’r Byd heddiw, sy’n dathlu nerth radio ac sy’n anelu at ddod â darlledwyr o bob cwr o’r byd at ei gilydd i rannu gwybodaeth ac i gysylltu â chynulleidfaoedd newydd.

Sut i gymryd rhan yn yr arwerthiant sbectrwm arfaethedig

05 February 2018

Mae’r sbectrwm radio yn hanfodol i nifer o weithgareddau bob dydd sy’n ein helpu ni i gyfathrebu ac i fwynhau cynnwys a gwasanaethau.

Bob Downes appointed as first Ofcom Board member for Scotland

01 February 2018

The Scottish Ministers today appointed Bob Downes as the first Ofcom Board Member for Scotland.

Adnoddau ar gyfer diwydiant

Dogfennau a chanllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cyfathrebiadau

Gwaith ymchwil Ofcom

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd yn y maes technoleg, a’u heffaith bosib ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio