Home page features

Featured content

Report a complaint or an issue

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i wneud cwyn neu i roi gwybod am broblemau sy’n ymwneud â gwasanaethau ffôn a phost a rhaglenni teledu a radio.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar y negeseuon a galwadau niwsans hyn? Yma cewch wybod beth allwch chi ei wneud i warchod eich hun.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Gwiriwch y ddarpariaeth symudol, a chael gwybodaeth am gyflymder band eang yn eich ardal chi.

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Darllenwch am y penderfyniadau diweddaraf ynghylch y cwynion darlledu rydym wedi eu derbyn.

Radio busnes

Os ydych yn defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, yna mae angen trwydded wrth Ofcom arnoch.

Ofcom a’r BBC

Mae nifer o ymgyngoriadau ar agor ichi wneud sylwadau arnynt, neu gallwch ddarllen datganiadau o ymgyngoriadau blaenorol.


Adnoddau ar gyfer diwydiant

Dogfennau a chanllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cyfathrebiadau

Gwaith ymchwil Ofcom

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd yn y maes technoleg, a’u heffaith bosib ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio


Latest news

BT's landline-only customers set for cheaper bills

28 February 2017

More than two million people who buy only a landline telephone service from BT would see their monthly bills cut by at least £5 per month, under new Ofcom plans.
Safer Internet Day

07 February 2017

Ofcom has put together an informative and fun worksheet to help parents and teachers talk to children about staying safe online.
Dirwy o £2.7m i EE am godi gormod ar gwsmeriaid

18 January 2017

EE is fined £2.7m by Ofcom for overcharging tens of thousands of its customers.
Rulebook review to protect consumers

04 January 2017

Ofcom is proposing a number of changes to the rules which apply to all UK communications providers.