Home page features

Featured content

Adrodd cwyn neu broblem

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i wneud cwyn neu i roi gwybod am broblemau sy’n ymwneud â gwasanaethau ffôn a phost a rhaglenni teledu a radio.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar y negeseuon a galwadau niwsans hyn? Yma cewch wybod beth allwch chi ei wneud i warchod eich hun.

Dewis y darparwr band eang a ffôn gorau

Dyma sut mae defnyddwyr band eang, symudol a llinell dir yn cymharu o ran bodlonrwydd cwsmeriaid, cwynion ac amseroedd aros galwadau.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Gwiriwch y ddarpariaeth symudol, a chael gwybodaeth am gyflymder band eang yn eich ardal chi.

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Darllenwch am y penderfyniadau diweddaraf ynghylch y cwynion darlledu rydym wedi eu derbyn.

Radio busnes

Os ydych yn defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, yna mae angen trwydded wrth Ofcom arnoch.


Latest news

Gwasanaethau ffrydio teledu yn fwy poblogaidd na theledu drwy dalu am y tro cyntaf

18 July 2018

Mae'r nifer o danysgrifiadau yn y DU i wasanaethau ffrydio teledu fel Netflix yn fwy poblogaidd na theledu drwy dalu traddodiadol ac yn dangos newid sylweddol yn arferion gwylio cynulleidfaoedd.

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed

18 July 2018

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

Cael gafael ar y newyddion… heb hyd yn oed sylweddoli

13 July 2018

Mae Ofcom wedi cyhoeddi dau adroddiad ymchwil ansoddol heddiw sy’n archwilio beth mae pobl yn ei feddwl a’i deimlo am y newyddion a sut maen nhw’n cael gafael arno. Dyma Sharon White, Prif Weithredwr Ofcom, yn rhannu ei barn am y canfyddiadau, ymddangosodd yn gyntaf yn ‘The Times’.

Un o beirianwyr Ofcom yn cael ei dderbyn i’r Digital Radio Hall of Fame

12 July 2018

Mae Rash Mustapha, uwch arbenigwr darlledu Ofcom wedi cael ei gydnabod yn ffurfiol gan Digital Radio UK, y corff a sefydlwyd i helpu i hyrwyddo a chefnogi datblygiad radio digidol.

Adnoddau ar gyfer diwydiant

Dogfennau a chanllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cyfathrebiadau

Gwaith ymchwil Ofcom

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd yn y maes technoleg, a’u heffaith bosib ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio