Home page features

Featured content

Adrodd cwyn neu broblem

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i wneud cwyn neu i roi gwybod am broblemau sy’n ymwneud â gwasanaethau ffôn a phost a rhaglenni teledu a radio.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar y negeseuon a galwadau niwsans hyn? Yma cewch wybod beth allwch chi ei wneud i warchod eich hun.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Gwiriwch y ddarpariaeth symudol, a chael gwybodaeth am gyflymder band eang yn eich ardal chi.

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Darllenwch am y penderfyniadau diweddaraf ynghylch y cwynion darlledu rydym wedi eu derbyn.

Radio busnes

Os ydych yn defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, yna mae angen trwydded wrth Ofcom arnoch.

Rheoleiddio'r BBC: Fframwaith Gweithredu

Mae nifer o ymgynghoriadau ar agor ichi gyfrannu sylwadau amdanynt, neu gallwch ddarllen datganiadau o ymgynghoriadau blaenorol.


Adnoddau ar gyfer diwydiant

Dogfennau a chanllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cyfathrebiadau

Gwaith ymchwil Ofcom

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd yn y maes technoleg, a’u heffaith bosib ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio


Latest news

Mesurau i sicrhau bod model newydd Openreach yn cyflawni’r diben

13 July 2017

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi sut bydd Openreach yn cael ei ddal i gyfrif, wrth iddo gael ei wahanu'n gyfreithiol oddi wrth BT, er mwyn sicrhau ei fod yn cyflawni’r diben ar gyfer defnyddwyr ffonau a band eang.

Ofcom yn gosod y rheolau ar gyfer arwerthiant sbectrwm symudol

11 July 2017

Mae Ofcom wedi cyhoeddi sut bydd tonnau awyr gwerthfawr yn cael eu rhyddhau i fodloni’r galw cynyddol am fand eang symudol.

Ofcom accredits HandsetExpert

05 July 2017

In 2016 Ofcom piloted a new method of measuring consumers’ experiences of using voice and data services on their mobile phones.

Latest customer complaints figures

28 June 2017

Ofcom has published its regular report on the volume of consumer complaints it has received against the major providers of telecoms and pay-TV services.