Ymchwil a data


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Statistical release calendar 2022 - Ofcom

 • Data

Ofcom's statistical release calendar lists the Official Statistics we are scheduled to publish in 2022.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats22

Statistical release calendar 2022: pre-release access lists - Ofcom

 • Data

In accordance with the conditions for pre-release access to Official Statistics set out in the DCMS statement of compliance, named officials can receive privileged early access to Official Statistics.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats22/pre-release-access-lists

Ein Gwlad Ar-lein: Adroddiad rhyngweithiol - Ofcom

 • Data

31 Mai 2022

The interactive data for our first Online Nation report.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation/interactive

Ein Gwlad Ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation

Television and on-demand programme services: Access services report – January to December 2021 - Ofcom

 • Ymchwil

26 Mai 2022

The extent to which broadcast television channels and on-demand programme services (ODPS) carried access services in 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/television-and-odps-access-services-jan-dec-2021

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2022 – Adroddiad rhyngweithiol - Ofcom

 • Ymchwil

20 Mai 2022

Mae'r adroddiad rhyngweithiol hwn yn rhoi cipolwg o ddarpariaeth symudol a band eang sefydlog ar draws y DU ym mis Ionawr 2022.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-update-spring-2022/interactive-report

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2022 - Ofcom

 • Ymchwil

20 Mai 2022

Mae'r diweddariad dros dro i'n hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd 2021 yn rhoi ciplun o ddarpariaeth symudol ac argaeledd band eang sefydlog ar draws y DU o Ionawr 2022.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-update-spring-2022

Adroddiad: Dewis y darparwr band eang, symudol a llinell dir orau - Ofcom

 • Ymchwil

18 Mai 2022

Darllenwch yr adroddiad ymchwil am ansawdd gwasanaeth yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/quality-of-service/report

Digwyddiadau Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

Gwybodaeth am ein digwyddiadau Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau yn y gorffennol a'r rhai sydd ar y gweill, a sut y gallwch chi gymryd rhan.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/making-sense-of-media-events

Amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn teledu a radio - Ofcom

 • Ymchwil

11 Mai 2022

Am y tro cyntaf rydym wedi cyfuno ein tasg o fonitro amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiannau teledu a radio mewn adroddiad sengl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/guidance/diversity/diversity-equal-opportunities-tv-and-radio

Diweddariadau monitro blynyddol ar farchnad y post - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

06 Mai 2022

Mae cyfundrefn fonitro effeithiol a pharhaus yn un o fesurau diogelu allweddol y fframwaith rheoleiddio a roddwyd ar waith gan Ofcom yn y sector post ym mis Mawrth 2012.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/postal-services/information-for-the-postal-industry/monitoring_reports

Hygyrchedd Canllawiau Rhaglenni Electronig (EPG) 2022 - Ofcom

 • Ymchwil

03 Mai 2022

An annual report on improvements for people with visual impairments.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/electronic-programme-guide-epg-accessibility-report-2022

Data cwynion am delathrebu a theledu-drwy-dalu - Ofcom

 • Ymchwil

Telecoms Complaints Data

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/telecoms-complaints-data

Defnydd oedolion o'r cyfryngau a'u hagweddau atynt - Ofcom

 • Ymchwil

Mae'r adroddiad blynyddol am ddefnydd o'r cyfryngau, agweddau atynt a dealltwriaeth ohonynt, a sut mae'r rhain yn newid dros amser

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes

Cyflymderau band eang - Ofcom

 • Ymchwil

Research on fixed line home broadband speeds, mobile broadband performance, and related research.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/broadband-speeds

Ymagwedd Ofcom at ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

31 Mawrth 2022

Sut y bydd ein rhaglen ymwybyddiaeth o'r cyfryngau'n hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/approach

Interactive data - Ofcom

 • Data

30 Mawrth 2022

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes/interactive-tool

Statistical release calendar 2021 - Ofcom

 • Data

Ofcom's statistical release calendar lists the Official Statistics we are scheduled to publish in 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats21

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu - Ofcom

 • Ymchwil

25 Mawrth 2022

Ein canfyddiadau cychwynnol ar fforddadwyedd darparwyr cyfathrebu mawr, yn enwedig gwasanaethau band eang sefydlog a rhyngrwyd symudol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/affordability-of-communications-services

Ymchwil teledu, radio ac ar alwad - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Research reports and data on the television and radio broadcasting sectors as well as on demand services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand