Ymchwil a data


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Ymchwil

30 Tachwedd 2023

Mae trydydd Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC yn cyflwyno ein hasesiad o sut mae'r BBC yn perfformio a pha gamau rydym wedi eu cymryd i asesu ei allu i gyflawni ei nod a'i ddibenion cyhoeddus.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/bbc/performance/bbc-annual-report

Ein Gwlad Ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

28 Tachwedd 2023

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/online-research/online-nation

Communications Market Report 2023: Interactive data - Ofcom

 • Ymchwil

28 Tachwedd 2023

Data collected from industry by Ofcom, data from Ofcom’s consumer research, and headline figures from selected third parties (including television and radio audience data from BARB and RAJAR).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/cmr/2023/interactive

Deall sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

28 Tachwedd 2023

This research explores children’s experiences of harm online, as well as understanding children’s and parents’ attitudes towards certain online protections.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/online-research/keeping-children-safe-online

Profiadau ac agweddau defnyddwyr llwyfannau rhannu fideos - Ofcom

 • Ymchwil

28 Tachwedd 2023

Mae Ofcom wedi comisiynu ymchwil i ddeall profiadau pobl o ddefnyddio, ac agweddau tuag at, fesurau diogelwch ar lwyfannau rhannu fideos (VSP).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/online-research/vsp-experiences-and-attitudes

Statistical release calendar 2023: pre-release access lists - Ofcom

 • Data

In accordance with the conditions for pre-release access to Official Statistics set out in the DCMS statement of compliance, named officials can receive privileged early access to Official Statistics.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats23/pre-release-access-lists

Deall sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

28 Tachwedd 2023

This research explores children’s experiences of harm online, as well as understanding children’s and parents’ attitudes towards certain online protections.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/online-research/online-safety-research/keeping-children-safe-online

Ein hymchwil i ymwybyddiaeth o'r cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/publications

Download numbering data - Ofcom

 • Data

We publish data on which UK telephone numbers are available for allocation or are allocated, and lists of codes for use in number porting and other administrative tasks.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/numbering/numbering-data

Statistical release calendar 2022 - Ofcom

 • Data

Ofcom's statistical release calendar lists the Official Statistics we are due to publish in 2023.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats23

Statistical release calendar 2022 - Ofcom

 • Data

Ofcom's statistical release calendar lists the Official Statistics we are scheduled to publish in 2022.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats22

Pecyn cymorth gwerthuso ymyriadau ymwybyddiaeth o'r cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

10 Tachwedd 2023

Ofcom has produced this set of guides to help you evaluate media literacy interventions.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/approach/evaluate/toolkit

About our online research - Ofcom

 • Ymchwil

26 Hydref 2023

Ofcom carries out a regular programme of research and data collection to understand what people do online, what they experience, and how they feel about it.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/online-research/about

Adroddiad gwasanaethau mynediad teledu ar gyfer chwe mis cyntaf 2023 - Ofcom

 • Ymchwil

23 Hydref 2023

I ba raddau y mae sianeli darlledu teledu a gwasanaethau rhaglenni ar-alw (ODPS) wedi cludo gwasanaethau mynediad yn 2023.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/television-on-demand-access-services-h1-2023

Data 'mannau digyswllt' 3G: diweddariad ar ddiffodd rhwydweithiau - Ofcom

 • Data

19 Hydref 2023

Rhestr o godau post lle yr amcangyfrifwn y gallai nifer fach o safleoedd golli mynediad i wasanaeth symudol 3G-yn-unig dibynadwy dan do pan fydd Vodafone yn diffodd ei rwydwaith 3G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/not-spot-data

Adroddiad: Cwynion am wasanaethau band eang, llinell dir, symudol a theledu-drwy-dalu - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

19 Hydref 2023

We publish the number of complaints we have received about landline, broadband, pay-monthly mobile and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/telecoms-and-pay-tv-complaints

Ymchwil ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/online-research

Cael gafael ar newyddion yn y DU - Ofcom

 • Ymchwil

05 Hydref 2023

This report provides key findings from Ofcom’s 2019 research into news consumption across television, radio, print and online.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/news-consumption

Profiad defnyddwyr o ffonau symudol - Ofcom

 • Ymchwil

05 Hydref 2023

This report summarises the initial results from Ofcom’s new mobile research, which is designed to measure the consumer experience of using mobile services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/mobile-smartphones/consumer-mobile-experience

Safety technologies - Ofcom

 • Ymchwil

We explore technologies that are important or relevant to online safety, as well as how the public experience them day to day.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/online-research/safety-tech