Ymchwil a data


Ofcom is an evidence-based regulator. Market research is important to us and many of our decisions are informed by research evidence.

Our research helps keep us, and you, informed about new technology developments and the impact they might have on the sectors that we regulate.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Statistical release calendar 2019 - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Data
 • Ymchwil

21 Mehefin 2019

Statistical Release Calendar 2016

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats19

Data agored - Ofcom

 • Data

21 Mehefin 2019

Data that anyone can access, use or share. Ofcom’s open data is a mix of data from or about the companies we regulate in the communications sector, and the citizens and consumers who use them. We also use and release other data which is not open.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/opendata

Radio broadcast update May 2019 - Ofcom

 • Data

19 Mehefin 2019

This monthly update provides information about Ofcom’s broadcast radio licensing activity with regard to both the commercial and community radio sectors.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/monthly-updates/radio-broadcast-update-may-2019

Ofcom letter to Channel 4 Corporation on its Statement of Media Content Policy 2018 - Interactive data report - Ofcom

 • Data

11 Mehefin 2019

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/tv/channel-4-smcp-interactive-data

Profiad defnyddwyr o ffonau symudol - Ofcom

 • Ymchwil

07 Mehefin 2019

This report summarises the initial results from Ofcom’s new mobile research, which is designed to measure the consumer experience of using mobile services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/mobile-smartphones/consumer-mobile-experience

Llythrennedd oedolion yn y cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

05 Mehefin 2019

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2019 - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

31 Mai 2019

Dyma'n diweddariad Gwanwyn diweddaraf ni ar y cynnydd yn y ddarpariaeth band eang a symudol yn y DU a'i wledydd ers Cysylltu'r Gwledydd 2018.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-update-spring-2019

Usability and accessibility research - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research

Hygyrchedd Cyfeiryddion Rhaglenni Electronig (EPG) 2019 - Ofcom

 • Ymchwil

31 Mai 2019

An annual report on improvements for people with visual impairments.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/electronic-programme-guide-accessibility-report-2019

Television and on-demand programme services: Access services report 2018 - Ofcom

 • Ymchwil

31 Mai 2019

This report sets out the extent to which on-demand programme services carried subtitles, audio description or signing during two periods:

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/television-access-services-report-2018

Internet users' experience of harm online 2019 - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

30 Mai 2019

Research into the experience of online harm: content that people view, read or listen to online, interactions with other users, data/privacy, and hacking/security. Data tables and report in full.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/internet-use-and-attitudes/internet-users-experience-of-harm-online-2019

Internet use and attitudes - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/internet-use-and-attitudes

Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion - Ofcom

 • Ymchwil

Cafodd yr astudiaeth, Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion, ei chreu gan Ofcom yn 2005. Mae hon yn astudiaeth ansoddol gyfoethog a manwl ar raddfa fach sy’n ategu arolygon meintiol Ofcom o lythrennedd yn y cyfryngau. Mae’r prosiect yn dilyn yr un 19 unigolyn dros gyfnod ac yn cyfweld â nhw ar gamera bob blwyddyn i drafod eu harferion a'u hagweddau yng nghyswllt cyfryngau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/media-lives

Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

Ymchwil sy’n edrych ar ddefnyddio’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth, a sut mae’r rhain yn newid dros amser, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau hynny sy’n tueddu i beidio â chymryd rhan yn ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes

Interactive report - Ofcom

 • Data

29 Mai 2019

The interactive data for our first Online Nation report.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation/interactive

Adroddiad storïol - Ofcom

 • Ymchwil

29 Mai 2019

Mae Ein Gwlad Ar-lein yn adroddiad blynyddol sy’n edrych ar yr hyn y mae pobl yn ei wneud ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation/narrative

The European broadband scorecard - Ofcom

 • Ymchwil

The Scorecard documents aspects of fixed and mobile broadband performance across EU countries to measure and compare the UK's relative performance.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/eu-bbroadand-scorecard

Monitoring compliance with the net neutrality rules - Ofcom

 • Ymchwil

16 Mai 2019

A report to the European Commission on our approach to monitoring and ensuring compliance with EU Regulation 2015/2120 on open internet access from May 2016 to April 2017.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/net-neutrality

Cyfryngau'r Genedl 2018 - Ofcom

 • Ymchwil

15 Mai 2019

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi arolwg o'r tueddiadau allweddol yn y sectorau teledu a gweledol clywedol ac yn cynnwys y sectorau radio a chlywedol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/media-nations

Cyflymderau band eang - Ofcom

 • Ymchwil

08 Mai 2019

Research on fixed line home broadband speeds, mobile broadband performance, and related research.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/broadband-speeds