Ymchwil a data


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Statistical release calendar 2022 - Ofcom

 • Data

Ofcom's statistical release calendar lists the Official Statistics we are scheduled to publish in 2022.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats22

Statistical release calendar 2021 - Ofcom

 • Data

Ofcom's statistical release calendar lists the Official Statistics we are scheduled to publish in 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats21

Statistical release calendar 2021: pre-release access lists - Ofcom

 • Data

In accordance with the conditions for pre-release access to Official Statistics set out in the DCMS statement of compliance, named officials can receive privileged early access to Official Statistics.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats21/pre-release-access-lists

Open RAN and the link between competition and innovation - Ofcom

 • Ymchwil
 • Areithiau a sylwadau

07 Ionawr 2022

This discussion paper examines the link between competition and innovation, and provides our thoughts on what Open RAN might mean for the mobile equipment market.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/economics-discussion-papers/open-ran-competition-innovation

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

17 Rhagfyr 2021

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour

Data rhyngweithiol - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Interactive visualisation of data from Connected Nations 2020.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2021/interactive-report

Lawrlwythiadau data - Ofcom

 • Data

We have made some of the data that underpins the Connected Nations report available for download.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2021/data-downloads

Cysylltu'r Gwledydd 2021 - Ofcom

 • Ymchwil

Ein hadroddiad diweddaraf ar seilwaith cyfathrebiadau'r DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2021

Making Sense of Media events - Ofcom

 • Ymchwil

Information about our past and upcoming Making Sense of Media events, and how you can get involved.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/making-sense-of-media-events

Prif Adroddiad - Ofcom

 • Ymchwil

Dyma grynodeb blynyddol manwl gan Ofcom a ddarpariaeth y rhwydweithiau band eang a symudol yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2021/main-report

Adroddiadau’r cenhedloedd - Ofcom

 • Ymchwil

Adroddiadau am seilwaith cyfathrebiadau Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2021/nations-reports

Diweddariadau monitro blynyddol ar farchnad y post - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

09 Rhagfyr 2021

Mae cyfundrefn fonitro effeithiol a pharhaus yn un o fesurau diogelu allweddol y fframwaith rheoleiddio a roddwyd ar waith gan Ofcom yn y sector post ym mis Mawrth 2012.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/postal-services/information-for-the-postal-industry/monitoring_reports

Ymagwedd Ofcom at ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

06 Rhagfyr 2021

Sut y bydd ein rhaglen ymwybyddiaeth o'r cyfryngau'n hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/approach

Ein hymchwil i ymwybyddiaeth o'r cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/publications

Ofcom's fourth annual report on the BBC: interactive performance report - Ofcom

 • Ymchwil

26 Tachwedd 2021

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/bbc-operating-framework/performance/bbc-annual-report/fourth-bbc-annual-report-interactive-data

Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Ymchwil

25 Tachwedd 2021

Mae trydydd Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC yn cyflwyno ein hasesiad o sut mae'r BBC yn perfformio a pha gamau rydym wedi eu cymryd i asesu ei allu i gyflawni ei nod a'i ddibenion cyhoeddus.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/bbc-operating-framework/performance/bbc-annual-report

Mobile signal strength measurement data from our spectrum assurance vehicles - Ofcom

 • Data

23 Tachwedd 2021

We have been compiling the 4G- and 5G-specific signal strength measurement data that our spectrum assurance vehicles capture along roads in England, Scotland and Wales.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/coverage/mobile-signal-strength-measurement-data

Data cwynion am delathrebu a theledu-drwy-dalu - Ofcom

 • Ymchwil

Telecoms Complaints Data

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/telecoms-complaints-data

Download numbering data - Ofcom

 • Data

10 Tachwedd 2021

We publish data on which UK telephone numbers are available for allocation or are allocated, and lists of codes for use in number porting and other administrative tasks.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/numbering/numbering-data

Monitoring compliance with the net neutrality rules - Ofcom

 • Ymchwil

01 Tachwedd 2021

A report on our approach to monitoring and ensuring compliance with the Open Internet Regulation from May 2020 to October 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/net-neutrality