Ymchwil a data


Mae Ofcom yn rheoleiddiwr sydd wedi ei seilio ar dystiolaeth. Mae ymchwil i'r farchnad yn bwysig i ni ac mae llawer o'n penderfyniadau yn cael eu llywio gan dystiolaeth ymchwil.

Mae ein hymchwil yn helpu ni a chi gael gwybod am ddatblygiadau technoleg newydd a'r effaith y gallent eu cael ar y sectorau yr ydym yn eu rheoleiddio.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Monitoring compliance with the net neutrality rules - Ofcom

 • Ymchwil

08 Gorffennaf 2020

A report to the European Commission on our approach to monitoring and ensuring compliance with EU Regulation 2015/2120 on open internet access from May 2016 to April 2017.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/net-neutrality

Covid-19 news and information: consumption, attitudes and behaviour – interactive data - Ofcom

 • Data

07 Gorffennaf 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour/interactive-data

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

07 Gorffennaf 2020

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour

Ein Gwlad Ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation

Internet users’ concerns about and experience of potential online harms - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

24 Mehefin 2020

Research quantifying concerns about, and reported experience of, online harm.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/internet-use-and-attitudes/internet-users-experience-of-harm-online

Ein Gwlad Ar-lein: Adroddiad rhyngweithiol - Ofcom

 • Data

24 Mehefin 2020

The interactive data for our first Online Nation report.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation/interactive

Ein Gwlad Ar-lein: Adroddiad storïol - Ofcom

 • Ymchwil

24 Mehefin 2020

Mae Ein Gwlad Ar-lein yn adroddiad blynyddol sy’n edrych ar yr hyn y mae pobl yn ei wneud ar-lein.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation/narrative

Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

Ymchwil sy’n edrych ar ddefnyddio’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth, a sut mae’r rhain yn newid dros amser, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau hynny sy’n tueddu i beidio â chymryd rhan yn ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes

Telecoms and pay-TV complaints data - Ofcom

 • Ymchwil

Telecoms Complaints Data

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/telecoms-complaints-data

Gwasanaethau Rhaglenni Teledu ac Ar-alw: Adroddiad Gwasanaethau Mynediad ar gyfer Ion-Rhag 2019 - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

28 Mai 2020

Mae’r adroddiad hwn yn nodi i ba raddau roedd sianeli teledu sy’n cael eu darlledu a gwasanaethau rhaglenni ar-alw wedi darparu is-deitlau, disgrifiadau sain a/neu iaith arwyddion yn 2019.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/television-access-services-report-2019

Cyflymderau band eang - Ofcom

 • Ymchwil

13 Mai 2020

Research on fixed line home broadband speeds, mobile broadband performance, and related research.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/broadband-speeds

UK home broadband performance, measurement period November 2019 - Ofcom

 • Ymchwil

13 Mai 2020

Our annual home broadband performance report compares how different broadband packages perform, using data from monitors installed on people's broadband routers.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/home-broadband-performance-2019

Wifi performance testing of home broadband routers - Ofcom

 • Ymchwil

13 Mai 2020

Overview, technical details and the anonymised results of our Wi-Fi performance testing on fifteen home broadband routers.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/broadband-speeds/wi-fi-performance-testing

UK home broadband performance, November 2019: Interactive data - Ofcom

 • Ymchwil

13 Mai 2020

Interactive data for the UK home broadband performance report, November 2019.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/home-broadband-performance-2019/interactive-data

Improving broadband and landline standards - Ofcom

 • Ymchwil

06 Mai 2020

A review of how Ofcom's quality of service rules have affected Openreach's service level performance.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/improving-broadband-and-landline-standards

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus a rheoleiddio cyfryngau eraill - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Ymchwil

22 Ebrill 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/public-service-broadcasting-and-other-general-media-regulation

Download numbering data - Ofcom

 • Data

15 Ebrill 2020

We publish data on which UK telephone numbers are available for allocation or are allocated, and lists of codes for use in number porting and other administrative tasks.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/numbering/numbering-data

Chwalu dryswch Covid-19 - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

Casgliad o adnoddau i'ch helpu i chwalu'r dryswch ac i roi'r offer i bobl i ganfod newyddion a gwybodaeth am y coronafeirws (Covid-19).

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/coronavirus-resources

Disgwyliadau cynulleidfaoedd mewn byd digidol - Ofcom

 • Ymchwil

03 Ebrill 2020

Comisiynodd Ofcom Ipsos MORI i gynnal ymchwil i’w helpu i ddeall sut mae disgwyliadau cynulleidfaoedd o gynnwys clyweledol yn datblygu mewn byd digidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/audience-expectations-in-a-digital-world

Plant a Rhieni: Adroddiad ar Agweddau a Defnydd o Gyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

16 Mawrth 2020

This report provides detailed evidence on media use, attitudes and understanding among children and young people aged 5-15, as well as detailed information about the media access and use of young children aged 3-4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2019