Ymchwil a data


Mae Ofcom yn rheoleiddiwr sydd wedi ei seilio ar dystiolaeth. Mae ymchwil i'r farchnad yn bwysig i ni ac mae llawer o'n penderfyniadau yn cael eu llywio gan dystiolaeth ymchwil.

Mae ein hymchwil yn helpu ni a chi gael gwybod am ddatblygiadau technoleg newydd a'r effaith y gallent eu cael ar y sectorau yr ydym yn eu rheoleiddio.


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Data rhyngweithiol - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Interactive visualisation of data from Connected Nations 2020.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2020/interactive-report

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu - Ofcom

 • Ymchwil

18 Rhagfyr 2020

Ein canfyddiadau cychwynnol ar fforddadwyedd darparwyr cyfathrebu mawr, yn enwedig gwasanaethau band eang sefydlog a rhyngrwyd symudol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/affordability-of-communications-services

Lawrlwythiadau data - Ofcom

 • Data

We have made some of the data that underpins the Connected Nations report available for download.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2020/data-downloads

Cysylltu'r Gwledydd 2020 - Ofcom

 • Ymchwil

Ein hadroddiad diweddaraf ar seilwaith cyfathrebiadau'r DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2020

Prif Adroddiad - Ofcom

 • Ymchwil

Dyma grynodeb blynyddol manwl gan Ofcom a ddarpariaeth y rhwydweithiau band eang a symudol yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2020/main-report

Adroddiadau’r cenhedloedd - Ofcom

 • Ymchwil

Adroddiadau am seilwaith cyfathrebiadau Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2020/nations-reports

Covid-19 news and information: consumption, attitudes and behaviour – interactive data - Ofcom

 • Data

15 Rhagfyr 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour/interactive-data

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

15 Rhagfyr 2020

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus a rheoleiddio cyfryngau eraill - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Ymchwil

30 Tachwedd 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/public-service-broadcasting-and-other-general-media-regulation

Mynediad i gynnwys teledu: rheolau cystadleuaeth ac adolygiad o ddeinameg y farchnad - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Ymchwil

30 Tachwedd 2020

Gwybodaeth am ein hadolygiad o'r gofynion sydd ar ddarparwyr EPG i sicrhau triniaeth deg, rhesymol ac anwahaniaethol o ddarparwyr sianeli.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/public-service-broadcasting-and-other-general-media-regulation/access-to-tv-content

Adolygiad o anghenion defnyddwyr post - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

26 Tachwedd 2020

Research conducted to understand the needs of residential and business postal users in relation to the universal service.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/post-research/review-of-user-needs

Diweddariadau monitro blynyddol ar y farchnad bost - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

26 Tachwedd 2020

An effective and ongoing monitoring regime is one of the key safeguards of the regulatory framework that Ofcom put in place in the UK postal sector in March 2012

https://www.ofcom.org.uk/cymru/postal-services/information-for-the-postal-industry/monitoring_reports

Employee diversity profiles for eight major UK broadcasters, 2018-2020 - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

25 Tachwedd 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/guidance/diversity/diversity-equal-opportunities-tv-and-radio/major-uk-broadcasters-employee-diversity-profiles

Ofcom's third Annual Report on the BBC: Interactive performance report - Ofcom

 • Ymchwil

25 Tachwedd 2020

An interactive report to accompany our third annual report on the BBC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/bbc-operating-framework/performance/bbc-annual-report/third-bbc-annual-report-interactive-data

Amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn teledu a radio - Ofcom

 • Ymchwil

25 Tachwedd 2020

Am y tro cyntaf rydym wedi cyfuno ein tasg o fonitro amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiannau teledu a radio mewn adroddiad sengl.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/guidance/diversity/diversity-equal-opportunities-tv-and-radio

Statistical release calendar 2020: pre-release access lists - Ofcom

 • Data

In accordance with the conditions for pre-release access to Official Statistics set out in the DCMS statement of compliance, named officials can receive privileged early access to Official Statistics.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats20/access-lists

Making Sense of Media events - Ofcom

 • Ymchwil

Information about our past and upcoming Making Sense of Media events, and how you can get involved.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/making-sense-of-media-events

Telecoms and pay-TV complaints data - Ofcom

 • Ymchwil

Telecoms Complaints Data

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/telecoms-complaints-data

Cyflymderau band eang - Ofcom

 • Ymchwil

12 Tachwedd 2020

Research on fixed line home broadband speeds, mobile broadband performance, and related research.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/broadband-speeds

UK home broadband performance, measurement period May 2020 - Ofcom

 • Ymchwil

12 Tachwedd 2020

Data collected in May 2020 on actual broadband speeds received by a sample of consumers who have had speed monitoring equipment installed in their homes.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/may-2020-uk-home-broadband-performance