Ymchwil a data


Mae Ofcom yn rheoleiddiwr sydd wedi ei seilio ar dystiolaeth. Mae ymchwil i'r farchnad yn bwysig i ni ac mae llawer o'n penderfyniadau yn cael eu llywio gan dystiolaeth ymchwil.

Mae ein hymchwil yn helpu ni a chi gael gwybod am ddatblygiadau technoleg newydd a'r effaith y gallent eu cael ar y sectorau yr ydym yn eu rheoleiddio.


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ein Gwlad Ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation

Ein Gwlad Ar-lein: Adroddiad rhyngweithiol - Ofcom

 • Data

09 Mehefin 2021

The interactive data for our first Online Nation report.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation/interactive

Cyhoeddiadau ymchwil - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/publications

Gwybodaeth am lythrennedd yn y cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

Dysgwch beth ydy llythrennedd yn y cyfryngau, pam ei fod yn bwysig ac agwedd Ofcom at hynny.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/media-literacy

Statistical release calendar 2021 - Ofcom

 • Data

Ofcom's statistical release calendar lists the Official Statistics we are scheduled to publish in 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats21

Statistical release calendar 2021: pre-release access lists - Ofcom

 • Data

In accordance with the conditions for pre-release access to Official Statistics set out in the DCMS statement of compliance, named officials can receive privileged early access to Official Statistics.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats21/pre-release-access-lists

Covid-19 news and information: consumption, attitudes and behaviour – interactive data - Ofcom

 • Data

25 Mai 2021

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour/interactive-data

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

25 Mai 2021

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour

Making Sense of Media events - Ofcom

 • Ymchwil

Information about our past and upcoming Making Sense of Media events, and how you can get involved.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/making-sense-of-media-events

Hygyrchedd Canllawiau Rhaglenni Electronig (EPG) 2020 - Ofcom

 • Ymchwil

20 Mai 2021

An annual report on improvements for people with visual impairments.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/epg-accessibility-report-2021

Cyflymderau band eang - Ofcom

 • Ymchwil

Research on fixed line home broadband speeds, mobile broadband performance, and related research.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/broadband-speeds

Adroddiad: Dewis y darparwr band eang, symudol a llinell dir orau - Ofcom

 • Ymchwil

07 Mai 2021

Darllenwch yr adroddiad ymchwil am ansawdd gwasanaeth yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/quality-of-service/report

Dwedwch eich barn wrthym am Iaith Arwyddion Prydeinig ar sianeli teledu ac ar wasanaethau ar-alw - Ofcom

 • Ymchwil

06 Mai 2021

Mae Ofcom yn gwahodd pobl sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) i roi eu barn i ni am arwyddo ar y teledu ac ar wasanaethau fideo ar-alw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/british-sign-language-on-tv-and-on-demand

Data cwynion am delathrebu a theledu-drwy-dalu - Ofcom

 • Ymchwil

Telecoms Complaints Data

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/telecoms-complaints-data

Telecommunications Market Data Update Q4 2020 - Ofcom

 • Data

29 Ebrill 2021

Key trends emerging in Q4 2020 from the data we collect on the UK telecommunications sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/data-updates/telecommunications-market-data-update-q4-2020

Ymwybyddiaeth oedolion o'r cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

29 Ebrill 2021

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults

Adroddiad Defnydd Oedolion o'r Cyfryngau a'u hagwedd atynt 2021/21 - Ofcom

 • Ymchwil

Ymchwil sy’n edrych ar ddefnyddio’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth, a sut mae’r rhain yn newid dros amser, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau hynny sy’n tueddu i beidio â chymryd rhan yn ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes

Download numbering data - Ofcom

 • Data

14 Ebrill 2021

We publish data on which UK telephone numbers are available for allocation or are allocated, and lists of codes for use in number porting and other administrative tasks.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/numbering/numbering-data

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu - Ofcom

 • Ymchwil

09 Ebrill 2021

Ein canfyddiadau cychwynnol ar fforddadwyedd darparwyr cyfathrebu mawr, yn enwedig gwasanaethau band eang sefydlog a rhyngrwyd symudol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/affordability-of-communications-services

Statistical release calendar 2020: pre-release access lists - Ofcom

 • Data

In accordance with the conditions for pre-release access to Official Statistics set out in the DCMS statement of compliance, named officials can receive privileged early access to Official Statistics.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats20/access-lists