Ymchwil a data


Mae Ofcom yn rheoleiddiwr sydd wedi ei seilio ar dystiolaeth. Mae ymchwil i'r farchnad yn bwysig i ni ac mae llawer o'n penderfyniadau yn cael eu llywio gan dystiolaeth ymchwil.

Mae ein hymchwil yn helpu ni a chi gael gwybod am ddatblygiadau technoleg newydd a'r effaith y gallent eu cael ar y sectorau yr ydym yn eu rheoleiddio.


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Agweddau cyhoeddus at iaith dramgwyddus ar deledu a radio - Ofcom

 • Ymchwil

22 Medi 2021

Comisiynodd Ofcom yr ymchwil hon i gyfeirio ei phenderfyniadau am iaith a allai fod yn dramgwyddus.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/tv-research/offensive-language

Ymchwil teledu, radio ac ar alwad - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Research reports and data on the television and radio broadcasting sectors as well as on demand services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand

Employee diversity profiles for eight major UK broadcasters, 2018-20 - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

21 Medi 2021

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/guidance/diversity/diversity-equal-opportunities-tv-and-radio/major-uk-broadcasters-employee-diversity-profiles

Covid-19 news and information: consumption, attitudes and behaviour – interactive data - Ofcom

 • Data

21 Medi 2021

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour/interactive-data

Ofcom's third Annual Report on the BBC: interactive performance report - Ofcom

 • Ymchwil

21 Medi 2021

An interactive report to accompany our third annual report on the BBC.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/bbc-operating-framework/performance/bbc-annual-report/third-bbc-annual-report-interactive-data

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

21 Medi 2021

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu - Ofcom

 • Ymchwil

13 Medi 2021

Ein canfyddiadau cychwynnol ar fforddadwyedd darparwyr cyfathrebu mawr, yn enwedig gwasanaethau band eang sefydlog a rhyngrwyd symudol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/affordability-of-communications-services

Statistical release calendar 2021 - Ofcom

 • Data

Ofcom's statistical release calendar lists the Official Statistics we are scheduled to publish in 2021.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats21

Cyflymderau band eang - Ofcom

 • Ymchwil

Research on fixed line home broadband speeds, mobile broadband performance, and related research.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/broadband-speeds

Materion symudol - Ofcom

 • Ymchwil

09 Medi 2021

Mae Ofcom wedi ymchwilio i ymddygiad a phrofiad defnyddwyr o ddefnyddio gwasanaethau symudol yn y DU drwy ddadansoddi data torfol a gesglir o ddyfeisiau Android.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/mobile-smartphones/mobile-matters

Statistical release calendar 2021: pre-release access lists - Ofcom

 • Data

In accordance with the conditions for pre-release access to Official Statistics set out in the DCMS statement of compliance, named officials can receive privileged early access to Official Statistics.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats21/pre-release-access-lists

Data cwynion am delathrebu a theledu-drwy-dalu - Ofcom

 • Ymchwil

Telecoms Complaints Data

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/telecoms-complaints-data

Adroddiadau Cyfryngau'r Genedl - Ofcom

 • Ymchwil

Mae Cyfryngau'r Genedl yn adolygu'r prif dueddiadau yn y sectorau teledu ac ar-lein, a'r sectorau radio a sain eraill.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/media-nations-reports

Cyfryngau'r Genedl 2021 - Ofcom

 • Ymchwil

05 Awst 2021

Mae'r adroddiad Cyfryngau'r Genedl: Cymru hwn yn adolygu patrymau allweddol yn y sector teledu a chlyweledol yn ogystal â'r diwydiant radio a sain.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/media-nations-reports/media-nations-2021

Telecommunications Market Data Update Q1 2021 - Ofcom

 • Data

29 Gorffennaf 2021

Key trends emerging in Q4 2020 from the data we collect on the UK telecommunications sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/data-updates/telecommunications-market-data-update-q1-2021

Defnyddio newyddion yn y DU - adroddiadau - Ofcom

 • Ymchwil

27 Gorffennaf 2021

This report provides key findings from Ofcom’s 2019 research into news consumption across television, radio, print and online.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/news-consumption

Children and parents: media use and attitudes report 2020/21 – interactive data - Ofcom

 • Ymchwil

13 Gorffennaf 2021

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2021/interactive

Ein Gwlad Ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation

Cysylltu â chwmnïau ffôn, band eang a theledu drwy dalu: profiadau cwsmeriaid sy'n agored i niwed - Ofcom

 • Ymchwil

14 Mehefin 2021

Mae'r adroddiad hwn yn ymchwilio i brofiadau rai cwsmeriaid mewn amgylchiadau sy'n eu gwneud yn agored i niwed, y maent wedi bod mewn cysylltiad â'u darparwyr gwasanaethau cyfathrebu'n ddiweddar

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/phone-broadband-pay-tv-vulnerable-customer-experiences

Ein Gwlad Ar-lein: Adroddiad rhyngweithiol - Ofcom

 • Data

09 Mehefin 2021

The interactive data for our first Online Nation report.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation/interactive