Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Ymchwil a data


Ofcom is an evidence-based regulator. Market research is important to us and many of our decisions are informed by research evidence.

Our research helps keep us, and you, informed about new technology developments and the impact they might have on the sectors that we regulate.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Statistical release calendar 2019 - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Data
 • Ymchwil

25 Ebrill 2019

Statistical Release Calendar 2016

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats19

Radio broadcast update March 2019 - Ofcom

 • Data

02 Ebrill 2019

This monthly update provides information about Ofcom’s broadcast radio licensing activity with regard to both the commercial and community radio sectors.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/monthly-updates/radio-broadcast-update-march-2019

Internet users' experience of online advertising - Ofcom

 • Ymchwil

21 Mawrth 2019

Research into consumers' attitudes towards and awareness of personal data used in online advertising.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/internet-use-and-attitudes/internet-users-experience-online-advertising

Data agored - Ofcom

 • Data

19 Mawrth 2019

Data that anyone can access, use or share. Ofcom’s open data is a mix of data from or about the companies we regulate in the communications sector, and the citizens and consumers who use them. We also use and release other data which is not open.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/opendata

Cyfryngau'r Genedl 2018 - Ofcom

 • Ymchwil

11 Mawrth 2019

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi arolwg o'r tueddiadau allweddol yn y sectorau teledu a gweledol clywedol ac yn cynnwys y sectorau radio a chlywedol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/media-nations

The Communications Market 2018: Narrative report - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

05 Mawrth 2019

This report provides commentary on key market developments in the UK communications sector. It is a supplement to the interactive report, which contains data and analysis on broadcast television and radio, fixed and mobile telephony, internet take-up and consumption, and post.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/cmr/cmr-2018/report

Broadband: data and research - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research

UK home broadband performance, November 2017 - Ofcom

 • Ymchwil

05 Mawrth 2019

Report containing data and analysis regarding the performance of UK fixed-line broadband services delivered to residential consumers in November 2016.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/home-broadband-performance-2017

Radio broadcast update February 2019 - Ofcom

 • Data

05 Mawrth 2019

This monthly update provides information about Ofcom’s broadcast radio licensing activity with regard to both the commercial and community radio sectors.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/monthly-updates/radio-broadcast-update-february-2019

Plant a Rhieni: Adroddiad ar Agweddau a Defnydd o Gyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

05 Mawrth 2019

This report provides detailed evidence on media use, attitudes and understanding among children and young people aged 5-15, as well as detailed information about the media access and use of young children aged 3-4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2018

Life on the small screen: What children are watching and why - Ofcom

 • Ymchwil

01 Mawrth 2019

Report for Ofcom on what videos children watch, why they value them, how they navigate to content and what drives decisions about platform choices.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/what-children-are-watching-and-why

Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

Ymchwil sy’n edrych ar ddefnyddio’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth, a sut mae’r rhain yn newid dros amser, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau hynny sy’n tueddu i beidio â chymryd rhan yn ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes

Gwybodaeth am lythrennedd yn y cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

Dysgwch beth ydy llythrennedd yn y cyfryngau, pam ei fod yn bwysig ac agwedd Ofcom at hynny.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/media-literacy

Children and parents: media use and attitudes report 2016 - Ofcom

 • Ymchwil

18 Chwefror 2019

This report provides detailed evidence on media use, attitudes and understanding among children and young people aged 5-15, as well as detailed information about the media access and use of young children aged 3-4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-parents-nov16

Y Farchnad Gyfathrebu 2018 - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

13 Chwefror 2019

Our Communications Market Report (CMR) 2018 provides data and commentary on key market developments in the UK communications sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/cmr/cmr-2018

Cyflymderau band eang - Ofcom

 • Ymchwil

13 Chwefror 2019

Research on fixed line home broadband speeds, mobile broadband performance, and related research.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/broadband-speeds

Darllenwch adroddiad cymharu ansawdd gwasanaethau Ofcom - Ofcom

 • Ymchwil

13 Chwefror 2019

Darllenwch yr adroddiad ymchwil am ansawdd gwasanaeth yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/quality-of-service/report

Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu - Ofcom

 • Ymchwil

13 Chwefror 2019

This report outlines Ofcom's research into trends in the pricing of residential communications services in the UK.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/general-communications/pricing

Sut mae plant yn defnyddio'r cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

11 Chwefror 2019

Tystiolaeth am ddefnyddio’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth ymhlith plant a phobl ifanc 5-15 oed, a gwybodaeth am fynediad i’r cyfryngau a defnydd ymhlith plant 3-4 oed.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/childrens

Radio broadcast update January 2019 - Ofcom

 • Data

05 Chwefror 2019

This monthly update provides information about Ofcom’s broadcast radio licensing activity with regard to both the commercial and community radio sectors.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/monthly-updates/radio-broadcast-update-january-2019