Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Ymchwil a data


Mae Ofcom yn rheoleiddiwr sydd wedi ei seilio ar dystiolaeth. Mae ymchwil i'r farchnad yn bwysig i ni ac mae llawer o'n penderfyniadau yn cael eu llywio gan dystiolaeth ymchwil.

Mae ein hymchwil yn helpu ni a chi gael gwybod am ddatblygiadau technoleg newydd a'r effaith y gallent eu cael ar y sectorau yr ydym yn eu rheoleiddio.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Interactive report - Ofcom

 • Data

30 Medi 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/cmr/cmr-2020/interactive

The Communications Market 2020 - Ofcom

 • Ymchwil

30 Medi 2020

Our Communications Market Report (CMR) provides data and commentary on key market developments in the UK communications sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/cmr/cmr-2020

Adroddiadau Cyfryngau'r Genedl - Ofcom

 • Ymchwil

Mae Cyfryngau'r Genedl yn adolygu'r prif dueddiadau yn y sectorau teledu ac ar-lein, a'r sectorau radio a sain eraill.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/media-nations-reports

Adroddiad: Dewis y darparwr band eang, symudol a llinell dir orau - Ofcom

 • Ymchwil

28 Medi 2020

Darllenwch yr adroddiad ymchwil am ansawdd gwasanaeth yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/quality-of-service/report

Statistical release calendar 2020: pre-release access lists - Ofcom

 • Data

In accordance with the conditions for pre-release access to Official Statistics set out in the DCMS statement of compliance, named officials can receive privileged early access to Official Statistics.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats20/access-lists

Covid-19 news and information: consumption, attitudes and behaviour – interactive data - Ofcom

 • Data

22 Medi 2020

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour/interactive-data

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau - Ofcom

 • Cyngor Denfyddwyr
 • Ymchwil

22 Medi 2020

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom wedi comisiynu arolwg ar-lein wythnosol parhaus o oddeutu 2,000 o ymatebwyr, er mwyn monitro sut mae pobl yn cael newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/coronavirus-news-consumption-attitudes-behaviour

Cyhoeddiadau ymchwil - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/publications

Cysylltu'r Gwledydd 2019: Data rhyngweithiol - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Interactive visualisation of data from Connected Nations 2019.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-update-summer-2020/interactive-report

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Haf 2020 - Ofcom

 • Ymchwil

10 Medi 2020

Dyma'r diweddariad dros dro cyntaf i’n hadroddiad blynyddol Cysylltu’r Gwledydd, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2019.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-update-summer-2020

Telecoms and pay-TV complaints data - Ofcom

 • Ymchwil

Telecoms Complaints Data

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/telecoms-complaints-data

Digwyddiad Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau Gorffennaf 2019 - Ofcom

 • Ymchwil

Information about our past and upcoming Making Sense of Media events, and how you can get involved.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/making-sense-of-media-events

Defnyddio newyddion yn y DU - adroddiadau - Ofcom

 • Ymchwil

21 Awst 2020

This report provides key findings from Ofcom’s 2019 research into news consumption across television, radio, print and online.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/news-media/news-consumption

General telecoms - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Our general telecoms research examines technological and procedural opportunities across the sector.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/general

Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

Ymchwil sy’n edrych ar ddefnyddio’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth, a sut mae’r rhain yn newid dros amser, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau hynny sy’n tueddu i beidio â chymryd rhan yn ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes

Cysylltu'r Gwledydd 2019: Lawrlwythiadau data - Ofcom

 • Data

We have made some of the data that underpins the Connected Nations report available for download.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-2019/data-downloads

Cyfryngau'r Genedl 2020 - Ofcom

 • Ymchwil

07 Awst 2020

Mae'r adroddiad Cyfryngau'r Genedl: Cymru hwn yn adolygu patrymau allweddol yn y sector teledu a chlyweledol yn ogystal â'r diwydiant radio a sain.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand/media-nations-reports/media-nations-2020

Ymchwil teledu, radio ac ar alwad - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Research reports and data on the television and radio broadcasting sectors as well as on demand services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/tv-radio-and-on-demand

Cyflymderau band eang - Ofcom

 • Ymchwil

28 Gorffennaf 2020

Research on fixed line home broadband speeds, mobile broadband performance, and related research.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/broadband-speeds

Ein Gwlad Ar-lein - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/internet-and-on-demand-research/online-nation