Ymchwil a data


Ofcom is an evidence-based regulator. Market research is important to us and many of our decisions are informed by research evidence.

Our research helps keep us, and you, informed about new technology developments and the impact they might have on the sectors that we regulate.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Statistical release calendar 2018 - Ofcom

 • Rheoleiddio
 • Data
 • Ymchwil

23 Mai 2018

Statistical Release Calendar 2016

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/data/statistics/stats18

Usability and accessibility research - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research

Access services report: 2017 - Ofcom

 • Ymchwil

23 Mai 2018

This report sets out the extent to which on-demand programme services carried subtitles, audio description or signing during two periods: Jan-Dec 2016 and Jan-July 2017.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/accessibility-research/tv-access-report-2017

General communications research - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Our general research covers topics from consumer experience to pricing, local media to future digital trends.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/general-communications

Consumer engagement with communication services - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

17 Mai 2018

In July 2017, Ofcom commissioned Futuresight to conduct qualitative research to better understand why consumers do not engage fully, or at all, with communications markets.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/general-communications/consumer-engagement-with-communication-services

Arferion prisio gwasanaethau cyfathrebu - Ofcom

 • Ymchwil

17 Mai 2018

This report outlines Ofcom's research into trends in the pricing of residential communications services in the UK.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/general-communications/pricing

UK home broadband performance, November 2017 - Ofcom

 • Ymchwil

09 Mai 2018

Report containing data and analysis regarding the performance of UK fixed-line broadband services delivered to residential consumers in November 2016.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/home-broadband-performance-2017

Profiad defnyddwyr o ffonau symudol - Ofcom

 • Ymchwil

09 Mai 2018

This report summarises the initial results from Ofcom’s new mobile research, which is designed to measure the consumer experience of using mobile services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/mobile-smartphones/consumer-mobile-experience

Data rhyngweithiol - Ofcom

 • Ymchwil

09 Mai 2018

Interactive data for the consumer mobile experience report 2018.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/mobile-smartphones/consumer-mobile-experience/interactive-data-2018

Interactive data - Ofcom

 • Ymchwil

09 Mai 2018

Interactive data for the UK home broadband performance report, November 2017.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/home-broadband-performance-2017/interactive-data

Darllenwch adroddiad cymharu ansawdd gwasanaethau Ofcom - Ofcom

 • Ymchwil

03 Mai 2018

Darllenwch yr adroddiad ymchwil am ansawdd gwasanaeth yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/quality-of-service/report

Radio broadcast update April 2018 - Ofcom

 • Data

01 Mai 2018

This monthly update provides information about Ofcom’s broadcast radio licensing activity with regard to both the commercial and community radio sectors. It includes information on our new round of community radio licensing.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/manage-your-licence/radio-broadcast-licensing/monthly-updates/radio-broadcast-update-april-2018

Diweddariad Cysylltu'r Gwledydd: Gwanwyn 2018 - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

30 Ebrill 2018

Dyma'r diweddariad gwanwynol cyntaf ar gynnydd a wnaed ar ddarpariaeth rhwydweithiau band eang a symudol y Deyrnas Unedig a'i gwledydd ers ein Hadroddiad Cysylltu’r Gwledydd blynyddol diwethaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/multi-sector-research/infrastructure-research/connected-nations-update-spring-2018

Broadband: data and research - Ofcom

 • Ymchwil

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research

The economic impact of broadband - Ofcom

 • Ymchwil

27 Ebrill 2018

The work carried out by Dr Koutroumpis on behalf of Ofcom suggests that investment in broadband has had significant benefits to the UK economy.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/broadband-research/economic-impact-broadband

Telecoms data updates - Ofcom

 • Data
 • Ymchwil

Ofcom regularly carries out research into the markets we regulate. This includes the Communications Market Report, our annual statistical survey of developments in the communications sector, and our annual reports into the consumer experience. Ofcom’s research also helps keep us and others informed on new technology developments and the impact that they might have on the sectors that we regulate. Telecoms Data Tables

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/data-updates

Telecommunications Market Data Update Q4 2017 - Ofcom

 • Data

26 Ebrill 2018

In this update we highlight some of the key trends emerging this quarter from the data we collect on the UK telecommunications sector in Q3 2017.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/telecoms-research/data-updates/telecommunications-market-data-update-q4-2017

Llythrennedd oedolion yn y cyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

25 Ebrill 2018

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults

Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion - Ofcom

 • Ymchwil

Cafodd yr astudiaeth, Y Cyfryngau ym Mywyd Oedolion, ei chreu gan Ofcom yn 2005. Mae hon yn astudiaeth ansoddol gyfoethog a manwl ar raddfa fach sy’n ategu arolygon meintiol Ofcom o lythrennedd yn y cyfryngau. Mae’r prosiect yn dilyn yr un 19 unigolyn dros gyfnod ac yn cyfweld â nhw ar gamera bob blwyddyn i drafod eu harferion a'u hagweddau yng nghyswllt cyfryngau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/media-lives

Agweddau oedolion a’u defnydd o gyfryngau - Ofcom

 • Ymchwil

Ymchwil sy’n edrych ar ddefnyddio’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth, a sut mae’r rhain yn newid dros amser, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau hynny sy’n tueddu i beidio â chymryd rhan yn ddigidol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/research-and-data/media-literacy-research/adults/adults-media-use-and-attitudes