Rheoli sbectrwm


Rydym yn gwneud gwaith strategol ym maes rheoli sbectrwm, gan gynnwys sicrhau bod digon o sbectrwm ar gael ar gyfer 5G, clirio sbectrwm, dyfarniadau sbectrwm a llawer o brosiectau parhaus eraill.

Mae ein Cynllun Blynyddol yn nodi'r meysydd gwaith allweddol sy'n gysylltiedig â sbectrwm ar gyfer y flwyddyn bresennol, yn ogystal â'n rhaglen ehangach o waith parhaus. Mae hyn yn cynnwys:

  • Paratoi ar gyfer dyfarniadau bandiau sbectrwm yn y dyfodol wrth iddynt gael eu clirio a'u rhyddhau (gan gynnwys dyfarnu'r bandiau 700 MHz a 3.6 i 3.8 GHz)
  • Awdurdodi sbectrwm (gan gynnwys gwaith ar rannu)
  • Gweithio i sicrhau bod digon o sbectrwm ar gael ar gyfer 5G
  • Astudiaethau i gyfeirio gofynion y dyfodol ar gyfer sbectrwm (fel data symudol, y sectorau gwyddoniaeth lloeren a'r gofod a defnyddiau di-wifr sefydlog)
  • Sicrwydd sbectrwm a gorfodi

Gallwch ddarllen mwy am y prosiectau hyn isod.

Gwaith strategol

Yn y Map Ffordd Sbectrwm hwn rydym yn amlinellu'r gwaith y bwriadwn ei gyflawni ar y strategaeth hon, drwy ein prosiectau presennol (fel yr amlinellir yng Nghynllun Gwaith 2022/23) a thrwy feysydd gwaith arfaethedig yn y dyfodol.

Cyflwyno Strategaeth Rheoli Sbectrwm Ofcom (PDF, 447.0 KB)


For information on our ongoing 700MHz projects please click here.