Rheoli sbectrwm

Rydym yn gwneud gwaith strategol ym maes rheoli sbectrwm, gan gynnwys sicrhau bod digon o sbectrwm ar gael ar gyfer 5G, clirio sbectrwm, dyfarniadau sbectrwm a llawer o brosiectau parhaus eraill.

Mae ein Cynllun Blynyddol yn nodi'r meysydd gwaith allweddol sy'n gysylltiedig â sbectrwm ar gyfer y flwyddyn bresennol, yn ogystal â'n rhaglen ehangach o waith parhaus. Mae hyn yn cynnwys:

  • Paratoi ar gyfer dyfarniadau bandiau sbectrwm yn y dyfodol wrth iddynt gael eu clirio a'u rhyddhau (gan gynnwys dyfarnu'r bandiau 700 MHz a 3.6 i 3.8 GHz)
  • Awdurdodi sbectrwm (gan gynnwys gwaith ar rannu)
  • Gweithio i sicrhau bod digon o sbectrwm ar gael ar gyfer 5G
  • Astudiaethau i gyfeirio gofynion y dyfodol ar gyfer sbectrwm (fel data symudol, y sectorau gwyddoniaeth lloeren a'r gofod a defnyddiau di-wifr sefydlog)
  • Sicrwydd sbectrwm a gorfodi

Gallwch ddarllen mwy am y prosiectau hyn isod.

We have set out our spectrum management strategy for the 2020s, our aim being to support the UK's wireless future. This means: continuously improving the wireless communications we all use, wherever and whenever we use them; allowing businesses and other organisations with specific requirements to access the wireless communication or spectrum options they need; improving the flexibility of spectrum use to support innovation, while providing appropriate assurances for continued use; and sustaining improvements in the efficiency of spectrum use.

In this section, you'll find more information about our current work.

Featured content

Information about older projects is available via the National Archives.