Adroddiadau ymchwil a data am y sectorau darlledu teledu a radio a'r gwasanaethau ar-alwad.

Os na allwch ddod o hyd i'r adroddiad rydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, porwch drwy ein cyhoeddiadau teledu, radio ac ar-alwad

Featured content

Agweddau cynulleidfaoedd y DU i'r cyfryngau darlledu 2017

Archwilio agweddau oedolion y DU tuag at ddyfeisiau cysylltiedig, sut maent yn cael mynediant iddynt a’u barn am ddarlledu teledu a radio.

Treialon DAB ar raddfa fach: adroddiad terfynol

Adroddiad am ganlyniadau treial Ofcom am ffordd newydd o ddarlledu radio DAB a elwir yn DAB ar raddfa fach (Saesneg yn unig).

Gwylio llinol yn erbyn gwylio heb fod yn llinol

Archwiliad ansoddol o ymddygiad a barn gwylwyr am ddefnyddio gwahanol blatfformau teledu a darparwyr gwasanaethau.

Defnyddio newyddion yn y DU - adroddiadau

Archwiliad o sut mae pobl yn dod o hyd i ac yn defnyddio'r newyddion ar draws y DU ac o fewn pob gwlad. Cynnwys Saesneg yn unig.