Ymchwil ar-lein

Mae Ofcom yn cynnal rhaglen gyson o ymchwil i'r hyn mae pobl yn ei wneud ar-lein, beth maen nhw'n ei brofi (gan gynnwys niwed) a'r ffordd maen nhw'n teimlo amdano. Rydym hefyd yn cyhoeddi ymchwil achlysurol i gefnogi ein hymgynghoriadau a'n gwaith polisi.

Ar y dudalen hon fe welwch ddolenni i rywfaint o'n hymchwil yn y maes hwn. Os na allwch ddod o hyd i'r adroddiad rydych yn chwilio amdano, chwiliwch ein cyhoeddiadau ymchwil a data.

Tudalennau mwyaf poblogaidd

Featured content

Cyhoeddiadau diweddaraf

Protection of children online, research
Cyhoeddwyd 15 March 2024

Online Nation
Cyhoeddwyd 1 March 2024

Terms and conditions and content controls
Cyhoeddwyd 28 February 2024

Experiences of fraud online and through calls and texts
Cyhoeddwyd 1 February 2024

Monitoring compliance with the net neutrality rules
Cyhoeddwyd 26 January 2024

Video-sharing platform users' experiences and attitudes
Cyhoeddwyd 28 November 2023