Home page features

Featured content

Adrodd cwyn neu broblem

Efallai y bydd Ofcom yn gallu’ch helpu i wneud cwyn neu i roi gwybod am broblemau sy’n ymwneud â gwasanaethau ffôn a phost a rhaglenni teledu a radio.

Negeseuon a galwadau niwsans

Wedi cael llond bol ar y negeseuon a galwadau niwsans hyn? Yma cewch wybod beth allwch chi ei wneud i warchod eich hun.

Dewis y darparwr band eang a ffôn gorau

Dyma sut mae defnyddwyr band eang, symudol a llinell dir yn cymharu o ran bodlonrwydd cwsmeriaid, cwynion ac amseroedd aros galwadau.

Gwiriwr band eang a symudol Ofcom

Gwiriwch y ddarpariaeth symudol, a chael gwybodaeth am gyflymder band eang yn eich ardal chi.

Bwletinau darlledu ac ar alwad

Darllenwch am y penderfyniadau diweddaraf ynghylch y cwynion darlledu rydym wedi eu derbyn.

Radio busnes

Os ydych yn defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, yna mae angen trwydded wrth Ofcom arnoch.


Latest news

Solid progress, but further to go for a Connected Britain

19 June 2018

Sharon White speech to Connected Britain 2018.

Rhaid i’r diwydiant radio fynd i’r afael ag amrywiaeth

13 June 2018

Mae lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl a menywod i gyd yn cael eu tangynrychioli yn niwydiant radio’r DU, yn ôl ymchwil newydd gan Ofcom.

Ofcom yn ail-achredu gwasanaeth cymharu prisiau Broadbandchoices

07 June 2018

Mae Ofcom wedi ail-achredu Broadbandchoices, gwasanaeth cymharu prisiau sy'n helpu defnyddwyr i ddod o hyd i'r fargen band eang, ffôn a theledu briodol ar eu cyfer.

Ydych chi’n cael y fargen orau o’ch darparwr ffôn a band eang?

17 May 2018

Mae ymchwil a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw yn dangos er bod y rhan fwyaf o bobl yn cael gwerth eu harian wrth dalu am eu gwasanaethau ffôn a band eang, gallai rai cwsmeriaid gael gwell bargeinion wrth eu darparwyr.

Adnoddau ar gyfer diwydiant

Dogfennau a chanllawiau i bobl sy'n gweithio yn y diwydiant cyfathrebiadau

Gwaith ymchwil Ofcom

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd yn y maes technoleg, a’u heffaith bosib ar y sectorau rydym yn eu rheoleiddio