Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Notice of Ofcom’s proposal to make a limitation order in connection with the award of800 MHz and 2.6 GHz

  • Dechrau: 13 Tachwedd 2012
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 14 Rhagfyr 2012

No responses were received to this notice.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig