Ymgynghoriad: Twrnamaint Rowndiau Terfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2019

  • Dechrau: 09 Awst 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 06 Medi 2019

Mae Ofcom wedi cael cais gan ITV am ganiatâd i ddarlledu darpariaeth fyw ecsgliwsif o Gwpan Rygbi'r Byd 2019. Cynhelir y Twrnamaint yn Japan rhwng dydd Gwener 20 Medi a dydd Sadwrn 2 Tachwedd 2019.

Mae Cwpan Rygbi'r Byd yn ddigwyddiad rhestredig, sy'n golygu bod angen caniatâd gan Ofcom i ddarlledwr i ddangos y gemau yn fyw ac ecsgliwsif.

Rydyn ni'n gwahodd darlledwyr a phartïon eraill sydd â diddordeb i gynnig unrhyw sylwadau am gais ITV am ganiatâd erbyn 6 Medi 2019.

Ymateb i'r ymgynghoriad

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau.


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.