Ymgynghoriad: Ymagwedd at gostau dros ben o dan y rhwymedigaeth gwasanaeth band eang cyffredinol

  • Dechrau: 16 Gorffennaf 2021
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 10 Medi 2021

Yn yr ymgynghoriad hwn, rydym ni'n cynnig addasu ein rheolau rhwymedigaeth gwasanaeth band eang cyffredinol, i egluro sut ddylai BT ddarparu dyfynbrisiau i gwsmeriaid sydd wedi gwneud cais i gael cysylltiad fel rhan o'r cynllun.

Rydym yn cynnig pan fydd costau dros ben yn uchel iawn, dylai BT hysbysu cwsmeriaid am y cyfanswm costau dros ben a chael cydsyniad i dalu'r rhain cyn darparu'r cysylltiad. Gallai un neu ragor o gwsmeriaid yn yr ardal leol dalu am gostau dros ben y gwaith, yn cynnwys seilwaith a rennir.

Rydym yn bwriadu cyhoeddi ein penderfyniad erbyn diwedd 2021.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau  (ODT, 49.1 KB)


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.