Datganiad pellach: Sicrhau bod gwasanaethau ar-alw yn hygyrch

  • Dechrau: 08 Gorffennaf 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 16 Medi 2020

Datganiad wedi'i gyhoeddi 9 Gorffennaf 2021

Mae gwasanaethau dal i fyny ac ar-alw yn gynyddol boblogaidd, ond yn aml nid yw'r gwasanaethau hyn yn gwbl hygyrch i bobl gyda nam ar y clyw a'r golwg, gan nad ydynt yn darparu nodweddion fel is-deitlau, disgrifiadau sain ac arwyddo.

Dyma ein hail adroddiad ar wneud gwasanaethau fideo ar-alw yn fwy hygyrch i bobl syddâ namau ar y golwg a/neu'r clyw. mae'n cynnwys  argymhellion pellach i Lywodraeth y DU ar wneud hygyrchedd gwasanaethau ar-alw yn ofyniad cyfreithiol.

Mae crynodebau o'r adroddiad ar gael mewn Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) a Saesneg clir hefyd,


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
A+E Networks (PDF File, 157.2 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 200.8 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 134.0 KB) Sefydliad
British Sign Language Broadcasting Trust (PDF File, 249.1 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 179.6 KB) Sefydliad