Ymgynghoriad: Sut dylid gwneud Gwasanaethau Rhaglenni Ar-alwad yn hygyrch?

  • Dechrau: 19 Rhagfyr 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 03 Ebrill 2018

Mae’r datganiad hwn yn rhoi ein hargymhellion i'r Llywodraeth ar ddrafftio rheoliadau i wella hygyrchedd gwasanaethau rhaglenni fideo ar-alw wedi’u rheoleiddio. Mae arnom eisiau sicrhau bod modd i’r gynulleidfa ehangaf bosibl eu defnyddio a'u mwynhau, ni waeth beth yw'r anabledd, gan alluogi cyfranogiad a chynhwysiant llawn mewn bywyd cymdeithasol a diwylliannol.

BSL ymgynghoriad


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Action on Hearing Loss (PDF File, 251.8 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 233.8 KB) Sefydliad
British Sign Language Broadcasting Trust (PDF File, 140.1 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 215.7 KB) Sefydliad
Channel 4 (PDF File, 373.7 KB) Sefydliad