Ymgynghoriad: Treialu atebion i ddefnyddwyr

  • Dechrau: 25 Medi 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 20 Tachwedd 2019

Mae helpu cwsmeriaid i gael bargen deg am eu gwasanaethau cyfathrebu yn flaenoriaeth i Ofcom, ac mae gennym ni raglen barhaus sy’n benodol ar gyfer hyn. Mae ein gwaith yn ymwneud ag ystod o ymyriadau a mesurau rheoleiddio. Er mwyn ein helpu ni i asesu effeithiolrwydd tebygol mesurau newydd posib, rydyn ni’n cynnig rheol newydd a fyddai’n ein galluogi ni i fynnu bod darparwyr yn cymryd rhan mewn treialon ar gyfer atebion i gael cwsmeriaid i ymgysylltu. Byddai’r rheol hon, ochr yn ochr â’n gwaith ymchwil a’n gwaith arall yn casglu tystiolaeth, yn adnodd ychwanegol i helpu cwsmeriaid i gael y bargeinion gorau.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau  (RTF, 736.3 KB).


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.