Ymgynghoriad: Treialu atebion i ddefnyddwyr

  • Dechrau: 25 Medi 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 20 Tachwedd 2019

Mae helpu cwsmeriaid i gael bargen deg am eu gwasanaethau cyfathrebu yn flaenoriaeth i Ofcom, ac mae gennym ni raglen barhaus sy’n benodol ar gyfer hyn. Mae ein gwaith yn ymwneud ag ystod o ymyriadau a mesurau rheoleiddio. Er mwyn ein helpu ni i asesu effeithiolrwydd tebygol mesurau newydd posib, rydyn ni’n cynnig rheol newydd a fyddai’n ein galluogi ni i fynnu bod darparwyr yn cymryd rhan mewn treialon ar gyfer atebion i gael cwsmeriaid i ymgysylltu. Byddai’r rheol hon, ochr yn ochr â’n gwaith ymchwil a’n gwaith arall yn casglu tystiolaeth, yn adnodd ychwanegol i helpu cwsmeriaid i gael y bargeinion gorau.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau  (RTF, 736.3 KB).


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
BT Group (PDF File, 532.3 KB) Organisation
Citizens Advice (PDF File, 181.6 KB) Organisation
Communications Consumer Panel and ACOD (PDF File, 81.9 KB) Organisation
Exonia Consulting (PDF File, 1.2 MB) Organisation
Fair Telecoms Campaign (PDF File, 1.2 MB) Organisation