Egluro sut gall Darparwyr Cyfathrebiadau ddefnyddio rhifau ffôn symudol

  • Dechrau: 09 Tachwedd 2017
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 21 Rhagfyr 2017

Mae’r ddogfen hon yn cynnig newidiadau i’r Cynllun Rhifau Ffôn Cenedlaethol er mwyn egluro bod rhifau 07X i’w defnyddio i adnabod cyfarpar symudol fel cyrchfan ar gyfer gwasanaethau cyfathrebiadau electronig.

Mae’r Cynllun Rhifau Ffôn Cenedlaethol yn nodi manylion yr holl rifau ffôn yn y DU a sut mae modd eu defnyddio.

Ymateb i’r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio’r ffurflen ymatebion ymgynghoriadau (RTF, 80.6 KB).


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.