Ymgynghoriad: Adolygiad o God Ofcom ar Wasanaethau Mynediad i Deledu, a Chanllawiau ynghylch Hygyrchedd y BBC

  • Dechrau: 20 Tachwedd 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 31 Ionawr 2020

Mae Cod Ofcom ar Wasanaethau Mynediad i Deledu yn cynnwys canllawiau y mae’n rhaid i’r BBC eu dilyn o ran darparu gwasanaethau mynediad ar ei sianeli teledu (is-deitlau, sain-ddisgrifio, ac iaith arwyddion). Mae Ofcom yn adolygu sut dylai’r BBC wneud ei Wasanaethau Cyhoeddus yn y DU yn hygyrch yn unol â Siarter Brenhinol a Chytundeb 2016 y BBC.

Ar yr un pryd, rydym yn ymgynghori ynghylch newidiadau i wneud ein Cod ar Wasanaethau Mynediad i Deledu yn fwy eglur i’r holl ddarlledwyr.

Diweddariad 15 Ionawr 2020 — Ymestyn dyddiad cau

Oherwydd nam technegol, rydyn ni heddiw wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ymatebion i’r 31 Ionawr 2020.


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.