Datganiad: Adolygiad o God Ofcom ar Wasanaethau Mynediad i Deledu, a Chanllawiau ynghylch Hygyrchedd y BBC

  • Dechrau: 20 Tachwedd 2019
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 31 Ionawr 2020

Datganiad wedi'i gyhoeddi 5 Chwefror 2021

Mae Cod Ofcom ar Wasanaethau Mynediad i Deledu yn cynnwys canllawiau y mae’n rhaid i’r BBC eu dilyn o ran darparu gwasanaethau mynediad ar ei sianeli teledu (is-deitlau, sain-ddisgrifiadau ac iaith arwyddion). Yn unol â Siarter Brenhinol a Chytundeb 2016 y BBC a chan ddilyn ein hymgynghoriad ym mis Tachwedd 2019, mae'r ddogfen hon yn disgrifio ein penderfyniadau ynglŷn â sut y dylai'r BBC wneud ei Gwasanaethau Cyhoeddus yn y DU yn hygyrch. Mae hefyd yn disgrifio newidiadau i wella eglurder ein Cod ar Wasanaethau Mynediad i Deledu ar gyfer yr holl ddarlledwyr.

Mae crynodeb o'n penderfyniadau ar gael yn Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BBC (PDF File, 119.3 KB) Sefydliad
Name withheld (PDF File, 145.4 KB) Ymateb
National Association of Deafened People (PDF File, 80.7 KB) Sefydliad
RAD (PDF File, 178.6 KB) Sefydliad
RNIB (PDF File, 115.5 KB) Sefydliad