Meysydd Electromagnetig (EMF)

Mae pob defnydd o sbectrwm radio yn cynhyrchu meysydd electromagnetig (EMF) ac mae canllawiau y cytunwyd arnynt yn rhyngwladol wedi’u cyhoeddi gan y Comisiwn Rhyngwladol ar Ddiogelu rhag Ymbelydredd Anioneiddiol (ICNIRP), er mwyn helpu i sicrhau bod gwasanaethau’n gweithredu mewn ffordd na fydd yn cael effaith niweidiol ar iechyd. Mae’r Canllawiau hyn yn cynnwys terfynau ar ddod i gysylltiad ag EMF er mwyn diogelu’r cyhoedd. Rydym yn cyfeirio at y terfynau hyn fel “terfynau cyhoeddus cyffredinol ICNIRP”.

I sicrhau bod defnyddwyr sbectrwm yn parhau i weithredu gwasanaethau na fydd yn cael effaith niweidiol ar iechyd pobl, rydym yn cynnig ymgorffori terfynau cyhoeddus cyffredinol ICNIRP mewn trwyddedau sbectrwm.

Ar y tudalennau hyn, cewch wybodaeth am sut i gydymffurfio â rheolau arfaethedig Ofcom ar EMF, gan gynnwys cyfrifiannell EMF y gellir ei defnyddio i asesu cydymffurfiad.

Hysbysiad Cyffredinol amrywio trwydded

Ar 1 Mawrth 2021, fe wnaethom gyhoeddi Hysbysiad Cyffredinol yn rhoi gwybod ein bod yn cynnig amrywio’r mwyafrif helaeth o drwyddedau Deddf Telegraffiaeth Ddi-wifr. Mae hyn er mwyn mynnu’n ffurfiol bod trwyddedeion yn cydymffurfio â therfynau cyhoeddus cyffredinol ICNIRP.

I gael mwy o wybodaeth am y broses amrywio, gallwch ddarllen yr Hysbysiad Cyffredinol o Amrywio Trwyddedau.

Sut mae cydymffurfio â'r rheolau EMF newydd

Ewch i un o'r tudalennau a ganlyn i gael rhagor o wybodaeth am reolau arfaethedig Ofcom ynghylch EMFs:

Featured content

Ymholiadau trwyddedu

Ar gyfer pob trwydded ac eithrio trwyddedau darlledu

Make an enquiry

Gwneud ymholiad

Ar gyfer trwyddedau darlledu

Make a broadcast licence enquiry

Gwneud ymholiad am drwydded darlledu