Adolygiad o newyddion a materion cyfoes y BBC

07 Tachwedd 2019

A woman reading BBC News on a tablet device.Mae darparu newyddion a materion cyfoes o ansawdd uchel y gellir ymddiried ynddynt yn ganolog i gylch gwaith y BBC.

Ar adeg lle mae trafodaethau gwleidyddol a phegynol iawn, mae'r angen am newyddiaduraeth gywir, ddibynadwy a chadarn yr un mor bwysig ag y bu erioed.

Ym mis Mawrth, gwnaethon ni lansio adolygiad manwl o newyddion a materion cyfoes y BBC, gan roi cynulleidfaoedd wrth wraidd ein hymchwil. Dros y gwanwyn a'r haf, gwnaethon ni gasglu barn pobl ar draws y Deyrnas Unedig. Gwnaethon ni gomisiynu ymchwil i roi cipolwg manwl i ni o'r ffordd y mae pobl yn cael eu newyddion. Hefyd gwnaethon ni edrych ar yr ystod a’r dyfnder mae’r BBC yn ei gynnig o'i gymharu â darparwyr newyddion eraill.

Fel rhan o’n rhaglen ymchwil helaeth, gwnaethon ni ofyn yn fanwl i bobl am eu harferion newyddion, beth sy'n bwysig iddynt am y newyddion a'r materion cyfoes y maent yn eu gwylio, yn gwrando arnynt ac yn eu darllen, yn ogystal â phwysigrwydd Newyddion y BBC a materion cyfoes yn yn eu bywydau. Er mwyn helpu i lywio ein gwaith, gwnaethom hefyd gyfarfod â rhanddeiliaid ledled y DU, gan gynnwys darlledwyr, grwpiau papurau newydd, newyddiadurwyr y cyfryngau, cyrff proffesiynol ac academyddion.

Gallwch ddarllen ein hadroddiad llawn, yr ystod ymchwil a gweld dau glip fideo byr gan ddefnyddio’r dolenni isod.

Adroddiad llawn

Adolygiad o newyddion a materion cyfoes y BBC (PDF, 4.0 MB)

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

How does social media influence how people discover news?

Research documents

Research conducted as part of our review of BBC News. Over the course of the review we carried out qualitative workshops, content analysis, social media analysis, deep-dive news journey research and smartphone usage analysis.

Qualitative workshops

BBC News & Current Affairs Review: PwC Research – summary (PDF, 1.3 MB)

BBC News & Current Affairs Review: PwC Research – full report (PDF, 4.4 MB)

Content analysis

The Range and Depth of BBC News and Current Affairs: A Content Analysis by Cardiff School of Journalism, Media and Culture, Cardiff University – summary (PDF, 316.1 KB)

The Range and Depth of BBC News and Current Affairs: A Content Analysis by Cardiff School of Journalism, Media and Culture, Cardiff University – full report (PDF, 1.7 MB)

Social media analysis

BBC News: A social media intelligence study – summary (PDF, 2.2 MB)

BBC News: A social media intelligence study – full report (PDF, 2.0 MB)

Deep-dive news journey research

BBC News and Current Affairs review: Observing real news behaviours – summary (PDF, 2.6 MB)

BBC News and Current Affairs review: Observing real news behaviours – full report (PDF, 12.1 MB)

Smartphone usage analysis

BBC News Review: Smartphone News Journeys – summary (PDF, 753.1 KB)

BBC News Review: Understanding GB Smartphone News Consumers – full report (PDF, 4.3 MB)

News consumption survey

News consumption survey

Accessible versions of all reports will appear within the next ten working days.