Cynnwys nad yw'n fideo

Mae Ofcom yn rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos (VSP) a sefydlir yn y DU. Gwasanaethau yw'r rhain sy'n caniatáu i ddefnyddwyr uwchlwytho fideo neu eu rhannu â phobl eraill. Ar hyn o bryd nid ydym yn rheoleiddio:

  • cynnwys ysgrifenedig, fel sylwadau neu erthyglau;
  • delweddau neu luniau unigol; neu
  • unrhyw gynnwys ar-lein arall nad yw'n fideo.

Os yw eich cwyn yn ymwneud ag unrhyw gynnwys nad yw'n fideo, bydd angen i chi wneud cwyn yn uniongyrchol i'r llwyfan y hygyrchwyd y cynnwys ohoni. Dylai manylion ar sut i wneud hyn fod ar gael ar ap neu wefan y llwyfan.

I gael manylion cynllun Llywodraeth y DU ar gyfer rheoleiddio diogelwch ar-lein yn y dyfodol, gweler ei diweddariad ar y Mesur Diogelwch Ar-lein.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?