Ymgynghoriad: Ansawdd gwasanaeth Openreach – newidiadau i gynigion a wnaed fel rhan o’r adolygiad o’r farchnad telegyfathrebiadau sefydlog cyfanwerthol

  • Dechrau: 23 Hydref 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 04 Rhagfyr 2020

Ym mis Ionawr 2020, fe wnaethom ymgynghori ar ein hadolygiad o'r marchnadoedd telegyfathrebiadau sefydlog cyfanwerthol (WFTMR) ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2026. Roedd hyn yn cynnwys cynigion ar atebion ansawdd gwasanaeth ar gyfer y marchnadoedd mynediad lleol cyfanwerthol, mynediad llinellau ar brydles a marchnadoedd cysylltedd rhyng-gyfnewidfa, lle roeddem wedi nodi dros dro bod gan BT bŵer sylweddol yn y farchnad.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi rhai newidiadau i’r cynigion hyn, ac rydym wedi’u gwneud yn dilyn ymatebion i’n hymgynghoriad ym mis Ionawr, yn ogystal â newidiadau i arferion adrodd am namau ers hynny, ac ystyried Covid-19.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich hymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (ODT, 50.4 KB).


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Communication Workers Union (PDF File, 638.7 KB) Sefydliad
Openreach (PDF File, 891.0 KB) Sefydliad
Sky (PDF File, 327.0 KB) Sefydliad
TalkTalk (PDF File, 1.3 MB) Sefydliad
Verastar (PDF File, 162.1 KB) Sefydliad