Asesiad Cystadleuaeth BBC iPlayer: Ymgynghoriad ynghylch penderfyniad dros dro Ofcom

  • Dechrau: 12 Mehefin 2019
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 10 Gorffennaf 2019

Mae'r BBC wedi cynnig newid BBC iPlayer, o fod yn wasanaeth ble mae rhaglenni ar gael i'w gwylio am 30 diwrnod ar ôl eu darlledu, i fod yn wasanaeth ble mae rhaglenni ar gael am 12 mis fel mater o drefn, gyda rhai rhaglenni ar gael am gyfnod hirach.

Yn unol â Siarter a Chytundeb y BBC, rydym yn cynnal asesiad cystadleuaeth lle byddwn ni’n edrych ar y gwerth cyhoeddus sy'n cael ei ddarparu gan gynigion y BBC, yn dadansoddi’r ffordd maent yn effeithio’r gystadleuaeth, ac yn ystyried os ydy gwerth cyhoeddus yn cyfiawnhau unrhyw effeithiau andwyol y canfyddwn.

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein dadansoddiad ynghyd â'n casgliadau dros dro. Rydym yn ymgynghori ynghylch ein casgliadau am bedair wythnos ac rydym yn disgwyl cyhoeddi ein casgliadau terfynol erbyn mis Awst 2019.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad (RTF, 735.3 KB).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Response to April 2019 consultation: BPI Ltd (PDF File, 137.0 KB) Organisation
Response to April 2019 consultation: C4 (PDF File, 284.8 KB) Organisation
Response to April 2019 consultation: Carne, M. (PDF File, 100.1 KB) Individual
Response to April 2019 consultation: Commercial Broadcasters Association (PDF File, 133.6 KB) Organisation
Response to April 2019 consultation: Directors UK (PDF File, 225.2 KB) Organisation