Adroddiad Blynyddol Cyntaf Ofcom ar y BBC

14 Ionawr 2019

Dyma Adroddiad Blynyddol cyntaf Ofcom ar y BBC, ar gyfer y cyfnod o fis Ebrill 2017 i fis Mawrth 2018. Mae’r Siarter Brenhinol yn ei gwneud yn ofynnol i Ofcom gyhoeddi adroddiad bob blwyddyn sy’n nodi sut rydym wedi cyflawni ein swyddogaethau fel rheoleiddiwr annibynnol y BBC, ac sy’n asesu a yw’r BBC wedi cydymffurfio â gofynion ein Fframwaith Gweithredu, ein Trwydded Weithredu a’r dogfennau cysylltiedig.

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn darparu ein hasesiad o sut mae’r BBC yn perfformio yn y dirwedd cyfryngau sy’n newid yn gyflym. Rydym hefyd wedi nodi’r camau rydym wedi’u cymryd i asesu sut mae’n cyflawni ei genhadaeth a’i ddibenion cyhoeddus, ei effaith ar gystadleuaeth a sicrhau ei safonau golygyddol.

Rydym o'r farn bod y BBC yn gyffredinol yn cyflawni ei gylch gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd drwy amrywiaeth ac ansawdd ei ddarpariaeth, ond rydym wedi nodi pedwar maes allweddol lle mae gofyn iddo wneud mwy. Rydym wedi ysgrifennu at y BBC (PDF, 186.8 KB) yn nodi’r materion hyn a byddwn yn trafod gyda’r gorfforaeth sut mae’n bwriadu mynd i’r afael â nhw. Lle nad yw’r BBC yn dangos cynnydd digonol, byddwn yn gweithredu ymhellach.

Ar wahân i hynny, mae’n ofynnol i ni adrodd o leiaf yn flynyddol ar berfformiad y BBC yn erbyn y mesurau rydym wedi’u gosod ochr yn ochr â’r Drwydded Weithredu. Mae hwn ar gael ar ffurf atodiad i’r adroddiad, ac mae’n ffurfio’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein gwaith o asesu perfformiad y BBC yn erbyn ei ddibenion cyhoeddus

Adroddiad

Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC (PDF, 3.8 MB)

Mae'r atodiadau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Annex 1: Compliance with regulatory conditions (PDF, 231.7 KB)

Annex 2: BBC Performance Report (PDF, 1.1 MB)

Annex 3: Methodology and Glossary (PDF, 267.4 KB)

Data

Edrych ar bortread gweledol rhyngweithiol o'r data a ddefnyddiwyd yn yr Adroddiad Perfformiad neu lawrlwytho'r data. (Saesneg n unig)

Ffeithlun: Canfyddiadau allweddol

Infographic of statistics relating to the BBC in 2017/18. The figures are as follows. Average minutes of BBC content per day across all devices: two hours and 43 minutes for all UK adults, and one hour and sixteen minutes for those aged sixteen to thirty-four. Satisfaction with the BBC by platform, all UK adults: 75% for on-demand; 74% for radio; 67% for TV. Of regular TV news viewers: 79% rate the BBC's news highly for helping them understand what's going on in the world today; 61% rate the BBC highly for providing impartial news; 73% rate the BBC highly for being trustworthy. Of all UK adults: 56% rate the BBC highly for taking risks and being innovative; 66% rat the BBC highly for high quality content; 68% rate the BBC highly for informative content; 63% rate the BBC highly for distinctive content. Around half rate the BBC highly for providing an authentic portrayal people like themselves or where they live. 92% of adults consumer BBC content each week, though this varies by age: 86% for 15 to 34 year-olds, and 96% for those aged 65 and over. BBC total content spend: since 2010/11, TV has fallen as a proportion of the BBC's total content spend, while spending on non-TV content has increased.

Mae’r wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig:

Lawrlwythiadau Data

Title

Summary

BBC Performance Report: data download (XLSX, 27.9 MB)

Download of the data used in the charts from the BBC Performance Report.

BBC Performance Tracker data tables (PDF, 13.5 MB) and questionnaire (PDF, 405.9 KB)

The BBC performance tracker provides Ofcom with an evidence base to assess audience opinions on the BBC’s performance against its delivery of four public purposes. The data tables contain the results from fieldwork period October 2017 to April 2018.

PSB Tracker (PDF, 10.1 MB)

The PSB Tracker monitors the satisfaction and attitudes towards public service broadcasting channels.

News Consumption in the UK

This report provides the findings of Ofcom’s 2018 research into news consumption across television, radio, print and online. The aim is to inform an understanding of news consumption across the UK and within each UK nation.

Children’s Media Literacy

The Children’s Media Literacy Tracker is a face-to-face survey run once a year between April and June. The objective of the survey is to provide detailed evidence on media use and understanding among children and young people aged 5-15, as well as in-depth information about media access and use among children aged 3-4.