Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Canllawiau ar amrywiaeth


Mae yma ystod o wybodaeth a chanllawiau ynghylch sut gall darlledwyr wella amrywiaeth yn eu sefydliadau.

Bwriad y canllawiau hyn yw darparu gwybodaeth ddefnyddiol i ddarlledwyr ledled y DU, ond pan fyddwn yn cyfeirio at sefydliadau fel ACAS, neu at gyfraith cydraddoldeb, fe ddylai darlledwyr yng Ngogledd Iwerddon gyfeirio’n hytrach at Gomisiwn Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon.1

Dros amser, rydyn ni’n bwriadu creu ‘siop un stop’ ar gyfer darlledwyr sydd eisiau dysgu mwy am fentrau amrywiaeth yn eu diwydiant.

Gallwch ddod o hyd i gyngor, cymorth a strategaethau i helpu eich cwmni gael gweithlu mwy amrywiol – beth bynnag ei faint – yn ogystal ag enghreifftiau o fentrau yn y diwydiant sydd eisoes ar y gweill.

Mae gan Ofcom ddyletswydd i hybu cyfle cyfartal mewn perthynas â chyflogaeth a hyfforddiant yn y sector darlledu. Fel rhan o'r ddyletswydd honno, gall Ofcom ofyn i ddarlledwyr ddarparu gwybodaeth, er enghraifft, am eu polisïau cyfle cyfartal, yr hyfforddiant maen nhw’n ei gynnig a manylion eu gweithlu.

Crëwyd y safle hwn gan Ofcom yn dilyn ein gwaith mewn partneriaeth â’r Gynghrair Cynhyrchwyr Sinema a Theledu (PACT), y Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigo (CDN) a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC), er mwyn ceisio canfod y rhwystrau sy’n wynebu amrywiaeth a chynnig datrysiadau ymarferol i gynorthwyo cwmnïau yn y sector darlledu.


  1. Northern Ireland’s equality legislation (the Northern Ireland Act 1998) is broadly similar to the law covering Great Britain (the Equality Act 2010), although there are important differences. For example, organisations in Northern Ireland have duties to protect equality of opportunity and promote good relations between persons of different political opinion, as well as religious belief and racial group.

    The Equality Commission for Northern Ireland offers support and practical advice to employers of all sizes to help them promote good practice and stay on the right side of the law. You can contact the Commission by email: edenquiries@equalityni.org or phone: 028 90 890888.