Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Beth mae diwydiant yn ei wneud?

08 Chwefror 2021

Mae'r adran hon yn cynnwys dolenni i adrannau amrywiaeth a chynhwysiad  gwefannau darlledwyr, ynghyd â sefydliadau sy'n gweithio i hyrwyddo cyfle cyfartal yn y sector. Nid rhestr hollgynhwysfawr mo hon ond mae'n anelu at ddarparu pwynt cyfeirio ar gyfer darlledwyr, pobl sy'n gweithio ar draws y diwydiant, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes hwn.

Darlledwyr teledu a radio

Mae'r adran hon  yn cynnwys dolenni i adrannau amrywiaeth a chynhwysiad  gwefannau darlledwyr. Cliciwch y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth.

Rydym wedi cynnwys darlledwyr y cyfeirir atynt yn ein hadroddiad amrywiaeth a  chynhwysiad mewn darlledu 2020. Cysylltwch â ni os ydych yn ddarlledwr nad ydych wedi'ch rhestru ar hyn o bryd a hoffai gael ei restru.

EnwDolen i'r wefan
A+E Networkswww.aenetworks.tv/careers/diversity
Bauer Mediawww.bauermedia.co.uk/working-at-bauer/diversity-inclusion
BBCwww.bbc.co.uk/diversity
British Forces Broadcasting Serviceabout.bfbs.com/liveevents
Bloomberg Televisionwww.bloomberg.com/company/diversity-inclusion
Channel 4 Television Corporationwww.channel4.com/corporate/about-4/operating-responsibly/diversity
Discoverycorporate.discovery.com/discovery-impact-diversity-inclusion
ITV Networkwww.itvplc.com/socialpurpose/diverse-creativity
S4Cwww.s4c.cymru/cy/amdanom-ni/page/34324/polisau-cynlluniau-a-chanllawiau/
Skycareers.sky.com/inclusion
STV (part of ITV network)www.stvplc.tv/corporateresponsibility/diversity-and-inclusion
UKTVcorporate.uktv.co.uk/working-at-uktv/article/uktv-together
Viacom CBS (including Channel 5)viacomstudiosuk.com
WarnerMedia United Kingdomwww.warnermedia.com/gb/story/2018-diversity-and-inclusion-interim-report

Sefydliadau eraill

Mae'r adran hon yn cynnwys dolenni i sefydliadau sy'n gweithio i wella cyfle cyfartal yn y sector, gan gynnwys elusennau, cyrff y diwydiant, darparwyr hyfforddiant a sefydliadau ymchwil. Cliciwch y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth.

EnwDolen i'r wefan
Cyngor Celfyddydau Lloegrwww.artscouncil.org.uk/developing-creativity-and-culture/diversity
Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddonartscouncil-ni.org/the-arts
Cyngor Celfyddydau Cymruarts.wales/cy/amdanom-ni/strategaeth/cydraddoldeb
BAFTAwww.bafta.org/about/mission/bafta-and-diversity
Boost Employabilitywww.boostemployability.org.uk
British Film Institutewww.bfi.org.uk/inclusion-film-industry
Creative Accesscreativeaccess.org.uk
Creative Diversity Networkcreativediversitynetwork.com/about-us
Creative Industries Alliancecreativeindustriesalliance.com/#goal
Creative Waleswww.wales.com/creative-wales
Film & TV Charityfilmtvcharity.org.uk
Inter-Mediawww.intermediauk.org
MAMA Youth Projectwww.mamayouth.org.uk
Media Trustmediatrust.org
Northern Ireland Screenwww.northernirelandscreen.co.uk
PACTdiversity.pact.co.uk
Radio Academywww.radioacademy.org
Radiocentrewww.radiocentre.org/commercial-radio-people/diversity-equality-and-inclusion
Royal Television Societyrts.org.uk/tags/diversity
Screen Scotlandwww.screen.scot
ScreenSkillswww.screenskills.com
Sir Lenny Henry Institute for Media Diversity

www.bcu.ac.uk/media/research/sir-lenny-henry-centre-for-media-diversity

The Center for the Study of Women in Television and Filmwomenintvfilm.sdsu.edu
The Bridge Groupwww.thebridgegroup.org.uk
Women in Film & Televisionwftv.org.uk