Dylunio’r rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol band eang - Adroddiad terfynol i’r Llywodraeth

  • Dechrau: 07 Ebrill 2016
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 23 Mehefin 2016

Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu cyflwyno rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol (USO) mewn perthynas â band eang a fyddai’n rhoi’r hawl i bawb gael cysylltiad band eang teilwng ar gais rhesymol.[1] Mae hyn i gydnabod pwysigrwydd cynyddol band eang i fywydau beunyddiol pobl.

Ym mis Mawrth, ysgrifennodd yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon at Ofcom yn gofyn am gyngor technegol ac argymhellion ar ddyluniad yr USO band eang.[2] Gwnaethom gyhoeddi cais am fewnbwn ym mis Ebrill, gan geisio barn defnyddwyr a’r diwydiant ar ddyluniad yr USO band eang (PDF, 89.1 KB).[3] Cawsom 115 o ymatebion oddi wrth amrywiaeth eang o randdeiliaid, ac rydym wedi ystyried y rhain wrth inni ddatblygu ein cyngor i'r Llywodraeth. Gwnaethom gyhoeddi adroddiad yn crynhoi’r ymatebion hyn ym mis Awst (PDF, 390.1 KB).[4]

Mae’r ddogfen hon yn nodi ein cyngor i’r Llywodraeth ar sut i sicrhau cysylltiad band eang teilwng i bawb. Rydym wedi darparu nifer o opsiynau er mwyn i’r Llywodraeth benderfynu pa un sy’n diwallu’i hamcanion orau.


Sicrhau cysylltiad band eang teilwng i bawb
(PDF, 216.4 KB)


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
ACRE.pdf (PDF File, 121.6 KB) Ymateb
Advisory_Committee_for_Northern_Ireland.pdf (PDF File, 107.7 KB) Ymateb
Advisory_Committee_for_Scotland.pdf (PDF File, 115.7 KB) Ymateb
Advisory_Committee_for_Wales.pdf (PDF File, 15.1 KB) Ymateb
Age_UK.pdf (PDF File, 256.5 KB) Ymateb