Ymchwil i amddiffyn plant ar-lein

08 Mai 2024

Mae'r ymchwil hon yn archwilio profiadau plant o niwed ar-lein, gan gynnwys y llwybrau tuag at niwed, ei effaith a'r defnydd o amddiffyniadau ar-lein a chanfyddiadau ohonynt.

Rydym wedi cyflawni'r ymchwil hon yn unol â'n dyletswydd i hyrwyddo ac ymchwilio ymwybyddiaeth o'r cyfryngau yn y DU, ac i adeiladu ein sylfaen dystiolaeth fel rhan o'n rôl fel rheoleiddiwr diogelwch ar-lein.