Cwestiynau cyffredin am EMF


Mae'r dudalen hon yn ateb rhai cwestiynau y gallai fod gennych am rôl Ofcom mewn perthynas â meysydd electromagnetig (EMF).