Perfformiad


Mae Ofcom wedi cael y gwaith o ddal y BBC i gyfrif yng nghyswllt ei gynnyrch a’i wasanaethau, gan ddefnyddio'r dulliau rheoleiddio amrywiol sydd ar gael i ni.

Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys:

  • pennu amodau rheoleiddio y mae modd eu gorfodi ar wasanaethau cyhoeddus y BBC yn y DU yn unol â thrwydded gweithredu'r BBC;
  • fframwaith mesur perfformiad newydd i asesu cydymffurfiad â’r amodau rheoleiddiol ac i archwilio perfformiad ehangach y BBC;
  • adroddiad blynyddol ar y mesurau perfformiad hyn a chydymffurfiad y BBC â'r amodau rheoleiddiol;
  • ac o leiaf dau adolygiad manwl o berfformiad y BBC yn ystod cyfnod y Siarter. Gallwn ni hefyd gynnal adolygiad ad hoc pan fyddwn yn teimlo bod hynny’n briodol.