Ceisiadau a dyfarniadau amlblecs graddfa fach

12 Mai 2022

Mae'r dudalen hon yn darparu copi o unrhyw gais am drwydded radio amlblecs graddfa fach a gyflwynwyd i Ofcom, a manylion y trwyddedau rydyn ni wedi eu dyfarnu.

Dyfernir y math hwn o drwydded mewn proses gystadleuol, sy'n barnu ceisiadau yn erbyn meini prawf statudol penodol.

Rydym yn gwahodd sylwadau ar y ceisiadau rydym wedi'u derbyn ar gyfer Rownd Tri. Anfonwch eich cynrychioliadau i smallscaleDAB@ofcom.org.uk erbyn 5pm Dydd Llun 13 Mehefin.

Ceisiadau a dderbyniwyd

Trwyddedau a ddyfarnwyd