Ceisiadau a dyfarniadau amlblecs graddfa fach

19 Gorffennaf 2021

Mae'r dudalen hon yn darparu copi o unrhyw gais am drwydded radio amlblecs graddfa fach a gyflwynwyd i Ofcom, a manylion y trwyddedau rydyn ni wedi eu dyfarnu.

Dyfernir y math hwn o drwydded mewn proses gystadleuol, sy'n barnu ceisiadau yn erbyn meini prawf statudol penodol.

Trwyddedau a ddyfarnwyd

Ceisiadau a dderbyniwyd