Ceisiadau a dyfarniadau amlblecs graddfa fach

30 Medi 2021

Mae'r dudalen hon yn darparu copi o unrhyw gais am drwydded radio amlblecs graddfa fach a gyflwynwyd i Ofcom, a manylion y trwyddedau rydyn ni wedi eu dyfarnu.

Dyfernir y math hwn o drwydded mewn proses gystadleuol, sy'n barnu ceisiadau yn erbyn meini prawf statudol penodol.

Rydym yn gwahodd sylwadau ar y ceisiadau rydym wedi'u derbyn ar gyfer Rownd Dau. Gyrrwch eich cynrychioliadau i smallscaleDAB@ofcom.org.uk. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau yw dydd Gwener 22 Hydref 2021.

Ceisiadau a dderbyniwyd

Trwyddedau a ddyfarnwyd