Cwyno am raglenni teledu neu radio


I Rydw i eisiau cwyno am:

Featured content

Rhaglen rwyf wedi’i gweld neu’i chlywed

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y galwadau a'r negeseuon hyn, mae yna rywbeth y gallwch ei wneud am y peth.

Rhaglen yr oeddwn yn rhan ohoni

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y galwadau a'r negeseuon hyn, mae yna rywbeth y gallwch ei wneud am y peth.

Hysbyseb ar y teledu, y radio neu ar wasanaeth ar alwad

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y galwadau a'r negeseuon hyn, mae yna rywbeth y gallwch ei wneud am y peth.

Isdeitlo, arwyddo neu ddisgrifiadau sain

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y galwadau a'r negeseuon hyn, mae yna rywbeth y gallwch ei wneud am y peth.

Fformatau gorsafoedd radio

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y galwadau a'r negeseuon hyn, mae yna rywbeth y gallwch ei wneud am y peth.

Rhywbeth arall

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y galwadau a'r negeseuon hyn, mae yna rywbeth y gallwch ei wneud am y peth.