Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Cwyno am rywbeth rydych wedi’i weld neu wedi’i glywed ar y teledu, ar y radio, ar wefan neu ar ap