Cwyno am rywbeth rydych wedi’i weld neu wedi’i glywed ar y teledu, ar y radio, ar wefan neu ar ap